Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын журмын талаар. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.

Төрийн албаны зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар Дорнод аймгийн Засаг даргын орлогч М.Бадамсүрэнгийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/3487 тоот албан бичгээр гаргасан "Хүсэлт тавих тухай" хэлэлцээд, Төрийн албаны тухай хуулийн 16.3-т заасныг үндэслэл болгон “Д.Ганбаярыг ажилд томилох тухай” Дорнод аймгийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/40 дүгээр захирамжийг хүчингүйд тооцохоор шийдвэрлэлээ.

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк нь МТ-ийн хөгжлийг дэмжих, мэргэжилтний мэдлэг боловсролын түвшинг олон улсын түвшинд гаргах зорилгоор МТ-ийн инженерийн шалгалтыг зохион байгуулж ирсэн билээ. Энэ ажлыг цаашид өргөжүүлж бүх нийтийн МТ -ийн боловсролыг дээшлүүлэх, үнэлэх тогтолцоог хөгжүүлэх асуудлаар Мэдээллийн технологийн үндэсний парк болон манай томоохон их сургуулиудын профессор, багш нар Төрийн Албаны Зөвлөлийн дарга Б.Цогоотой санал бодлоо солилцлоо. Уулзалт ажил хэрэгч байдалтай явагдаж, бүх нийтийн МТ-ийн суурь мэдлэгийн стандартыг боловсруулах, түүнд суурилсан сургалтын агуулгыг тодорхойлох, МТ-д суурилсан шалгалтын асуултын сан байгуулах чиглэлээр хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж үзлээ.

МТ-ийн суурь мэдлэгийн стандарт нь програм хангамжийн тодорхой нэг компаний (тухайлбал, Майкрософт) бүтээгдэхүүнд суурилаагүй, нээлттэй эхийн систем дээр тулгуурласан, аль ч салбарын хүмүүсийн ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон байх бөгөөд төрийн албаны үйл ажиллагааны инженерчлэлийн бодлогыг тусгах хэрэгтэй гэж үзсэн.

Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг иргэдэд нээлттэй ил тод, шударга  байлгах зорилт тавин ажиллаж байна. Үндэсний статистикийн хороо, Худалдан авах ажиллагааны газар, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын зарим сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын бүртгэл /есдүгээр сарын 15-ны өдөр/  Төрийн албаны зөвлөл дээр явагдав. Шалгалтын бүртгэлээс эхлэн, шалгалтын бүхий л үйл явцыг  иргэд өөрсдөө хянах боломж бүрдлээ. Учир нь шалгалтын танхимыг камержуулснаар  бүртгэл болон шалгалтын явцыг иргэд харж байх нөхцөл бүрдлээ.

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байсан Б.Билэгт “Ажлаас чөлөөлөх, томилох тухай” Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолыг эс зөвшөөрч, 2014 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлд гомдол гаргажээ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 39.1-д төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг Төрийн албаны  төв байгууллага хянан шийдвэрлэх чиг үүргийнхээ дагуу Төрийн албаны зөвлөл Билэгтийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн шалтгаан, үндэслэлийн талаарх тайлбараа 2014 оны 8 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлэхийг Засгийн газраас хүссэн байна.

Хөвсгөл аймаг дахь Салбар зөвлөлөөс 2014 оны 07 дугаар сарын 19-нд зохион байгуулсан удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг эс зөвшөөрч, тус аймгийн хэсэг иргэд Төрийн албаны зөвлөлд хандаж гомдол гаргажээ. Энэ гомдлын дагуу Зөвлөлийн даргын 63 дугаар тушаалаар Маргаан хянан шалгах комисс байгуулагдан, гомдлыг хянан шалгасан дүгнэлтийг Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцлээ.

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам"-д Төрийн албаны зөвлөл буюу Салбар зөвлөл нь сонгон шалгаруулалт явуулахаас 21-ээс доошгүй хоногийн өмнө тухайн албан тушаалын талаарх мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ” гэж заасан байдаг.

Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл ээлжит төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг цахимаар амжилттай зохион байгуулав. Шалгалтад орох цагаа хүлээн суугаа иргэд 2 танхимд зохион байгуулагдаж  байгаа  шалгалтын явцыг эхлэхээс нь дуустал нь дэлгэцээр ажиглан харах боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна. Шалгалт хэрхэн явагдаж байгааг гадаа коридорт дэлгэцээр харуулж байсан нь шалгуулагч иргэд болон олон нийтийн сэтгэлд нийцсэн арга хэмжээ болжээ.

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 33-с 1

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2014-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2014-07-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2014-06-19 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2014-06-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2014-06-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2014-05-08 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2014-05-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2014-04-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2014-04-10 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2014-04-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2014-03-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
09.
Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан 2014-03-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
08.
Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
07.
Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
06.
Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан 2014-02-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
05.
Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан 2014-02-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
04.
Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
03.
Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
02.
Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан 2014-01-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
01.
Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан 2014-01-16 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
36.
Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан 2013-12-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
35.
Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан 2013-12-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
34.
Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан 2013-12-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
33.
Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан 2013-12-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
32.
Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
31.
Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан 2013-11-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
30.
Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
29.
Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан 2013-11-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
28.
Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан 2013-11-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
27.
Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан 2013-10-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
26.
Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан 2013-10-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
25.
Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан 2013-09-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
24.
Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан 2013-09-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
23.
Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан 2013-08-29 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2013-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2013-06-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2013-06-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2013-06-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2013-06-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2013-05-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2013-05-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2013-05-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2013-05-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2013-05-02 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2013-04-25 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2013-04-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2013-04-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
9.
Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан 2013-03-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
8.
Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан 2013-03-21 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
7.
Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан 2013-03-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
6.
Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан 2012-02-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
5.
Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан 2012-02-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
4.
Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан 2012-02-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
3.
Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан 2012-01-31 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан 2013-01-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан 2013-01-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй

Харилцах хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж Засгийн газрын 11-р байр Утас: 976-51-264216 Факс: 976-51-264460