Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын журмын талаар. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн тухай. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.
Төрийн албаны зөвлөлөөс Салбар зөвлөлүүдийн  үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор “Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авсан арга хэмжээ, ахиц дэвшил, үр дүн” сэдвийн хүрээнд зарим Салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны талаарх сонсголыг сонсон хэлэлцэж, дүн шинжилгээ хийн, үнэлж дүгнэх ажлыг 2015 онд зохион байгуулах юм.  Энэ дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаанаар Хөвсгөл аймаг дахь Салбар зөвлөлийн дарга Г.Төмөрбаатарын сонсголыг сонсон хэлэлцлээ.

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, орон тооны гишүүд Эрүүл мэнд, спортын яам,  Зам, тээврийн яам, Уул, уурхайн яам, Хөдөлмөрийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Аж үйлдвэрийн яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нартай 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр уулзаж, Засгийн газар шинэчлэн байгуулагдаж яамдын бүтэц бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж, төрийн албан хаагчдын эрх ашгийг хүндэтгэн, төрийн алба мэргэшсэн тогтвортой,  улс төрөөс хараат бус байх зарчмыг баримтлан ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өглөө. 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны анхдугаар хуралдаанаар зарим хүнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх, хасах, нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах тухай асуудлыг хэлэлцэв. Хуралдаанаар:

  • Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яам
  • Аж үйлдвэрийн яам
  • Зам, тээврийн яам
  • Уул уурхайн яам
  • Хөдөлмөрийн яам
  • Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
  • Эрүүл мэнд, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын

Засийн газрын бүтцийн тухай хууль болон Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан бүтцийн өөрчлөлтөд орж байгаа яам түүний харьяа агентлаг, төрийн байгууллагуудад бүтэц зохин байгуулалт хийгдэж дуустал төрийн албан хаагчдын хөдөлгөөн хийхгүй байхыг холбогдох яам, агентлагуудад чиглэл өгч, зохих арга хэмжээ авахыг Төрийн албаны зөвлөлөөс 1425, 1562 1618, 1654, 1680 албан тоотуудаар  Засгийн газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр албан тоотуудад дээр дурдсан хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахдаа Төрийн  албаны тухай хууль, Засгийн газрын "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам" болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмыг  хатуу баримтлан ажиллахыг зөвлөлөө.

Төрийн албаны зөвлөлөөс “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахаар ТАЗ-ийн салбар зөвлөлүүд, УИХ-ын харьяа байгууллагуудаас 2014 оны 680 тоот албан бичгээр журмын төсөлд санал авч, 1275 тоот албан бичгээр тэдгээр байгууллагад журмын төслийг турших ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд журмын төслийг боловсронгуй болгож сайжруулах ажлыг хийж байна.

Иймд 2014 оны ҮДГ-г ТАЗ-ийн 2012 оны 134-р тогтоолоор баталсан одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй журмын дагуу дүгнэх, 2015 оны Үр дүнгийн гэрээг мөн уг журмаар байгуулж ажиллахыг мэдээлж байна. Албан хаагчдын гэрээг дүгнэсэн үнэлгээг Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд бүрэн тусгаж ирүүлэхийг анхаарна уу.

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаанаар зарим албан тушаалтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх, маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлт, Нийслэл дэх салбар зөвлөл болон дүүргүүдийн Тамгын газарт ажилласан  Ажлын хэсгийн дүнтэй танилцах зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ.

"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн захирагчаас тус чөлөөт бүсийн Ерөнхий менежерийн албан тушаалд томилогдох албан тушаалтанд нэр дэвшүүлж,  дүгнэлт гаргуулах санал ирүүлснийг хэлэлцээд, Х.Балжмааг "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн Ерөнхий менежерээр томилуулахаар нэр дэвшүүллээ. 

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 6-с 1

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм
3.
Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан 2015-01-22 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан 2015-01-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан 2015-01-08 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
37.
Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан 2014-12-25 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
36.
Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан 2014-12-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
35.
Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан 2014-12-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
34.
Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан 2014-12-04 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
33.
Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан 2014-11-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
32.
Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан 2014-11-13 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
31.
Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан 2014-11-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
30.
Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан 2014-10-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
29.
Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан 2014-10-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
28.
Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан 2014-10-16 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
27.
Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан 2014-10-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
26.
Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан 2014-10-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
25.
Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан 2014-09-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
24.
Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан 2014-09-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
23.
Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан 2014-08-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2014-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2014-07-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2014-06-19 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2014-06-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2014-06-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2014-05-08 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2014-05-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2014-04-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2014-04-10 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2014-04-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2014-03-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
09.
Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан 2014-03-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
08.
Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
07.
Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
06.
Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан 2014-02-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
05.
Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан 2014-02-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
04.
Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
03.
Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
02.
Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан 2014-01-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
01.
Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан 2014-01-16 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
36.
Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан 2013-12-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
35.
Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан 2013-12-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
34.
Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан 2013-12-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
33.
Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан 2013-12-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
32.
Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
31.
Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан 2013-11-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
30.
Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
29.
Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан 2013-11-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
28.
Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан 2013-11-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
27.
Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан 2013-10-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
26.
Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан 2013-10-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
25.
Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан 2013-09-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
24.
Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан 2013-09-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
23.
Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан 2013-08-29 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2013-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2013-06-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2013-06-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2013-06-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2013-06-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2013-05-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2013-05-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2013-05-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2013-05-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2013-05-02 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2013-04-25 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2013-04-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2013-04-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
9.
Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан 2013-03-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
8.
Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан 2013-03-21 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
7.
Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан 2013-03-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
6.
Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан 2012-02-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
5.
Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан 2012-02-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
4.
Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан 2012-02-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
3.
Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан 2012-01-31 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан 2013-01-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан 2013-01-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй

Харилцах хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж Засгийн газрын 11-р байр Утас: 976-51-264216 Факс: 976-51-264460