Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын журмын талаар. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн тухай. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.

Төрийн албаны зөвлөлийн долдугаар хуралдаанаар зарим Салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргыг томилох, Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх, удирдах албан тушаалтанд дүгнэлт гаргах зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ. 
Булган аймгийн Засаг даргаас аймгийн Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд, нээлттэй зарлуулах захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд,  хоёрдугаар сарын 27-ноос Төрийн албаны зөвлөлийн  csc.gov.mn сайтаар зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны гуравдугаар сарын 23-нд зохион байгуулахаар болов. |

Төрийн албаны тухай хууль бусад хууль тогтоомж, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн байгууллагуудын шилдэг туршлагыг харилцан солилцуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны хуралдаанаар Төрийн албаны зөвлөлийн зарим яам, агентлаг, аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга, төрийн байгууллагын даргын сонсголыг хэлэлцүүлэх хуваарь, агуулга чиглэлийг баталлаа.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаал, хуваарь, сонсголын чиглэл, агуулгыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Төрийн албаны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд төрийн албаны томилгоо,  удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, мэргэшлийн шалгалтыг ил тод, нээлттэй болгох төрийн албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд хууль тогтоомж, дүрэм журамд заагдсан шалгуур хангаагүй, авлига болон ашиг сонирхлын зөрчил, төрийн албанд сонирхлын зөрчил үүсгэж болохуйц иргэнийг томилох, томилогдохоос урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулахын тулд  хамтран ажиллах санамж бичигт 2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Цогоо, Авлигатай тэмцэх газрын дарга Н.Ганболд нар гарын үсэг зурав.

Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”,  “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажил дүгнэх үзүүлэлт”-ийн дагуу Салбар зөвлөлүүдийн 2014 оны үйл ажиллагааг үнэлсэн дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ.

Хуралдаанаас 2014 оны үйл ажиллагааны үнэлгээгээр тэргүүлсэн Төрийн албаны зөвлөлийн Хил хамгаалах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлүүдийг урамшуулахаар шийдвэрлэж, үйл ажиллагаа нь хангалтгүй буюу 60-аас доош хувьтай үнэлэгдсэн Сүхбаатар, Архангай, Говь-Алтай, Баянхонгор аймаг дахь салбар зөвлөл, Эрүүл мэндийн яам /хуучин нэрээр/, Гадаад харилцааны яам /хуучин нэрээр/, Төрийн өмчийн хорооны дэргэдэх салбар зөвлөлүүдэд ажлаа эрчимжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг өгөв.

Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар орон нутагт төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаар  иргэд бүртгүүлэхгүй байгаа төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны асуудлыг хэлэлцээд   бүртгүүлэхгүй байгаа ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хаягт байнгын булан нээж байршуулах, энэхүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлж Хөдөлмөрийн төв бирж болон хувийн биржүүдийн мэдээллийн санд оруулах, Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хаягтай  холбох, ажлын байранд иргэд бүртгүүлэхгүй байгаа шалтгаан, хэрхэн нөхөх талаар аймгуудаас ирүүлсэн санал, судалгааг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.

Төрийн албаны зөвлөл Засгийн газраас ирүүлсэн захиалгын дагуу хоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Аж үйлдвэрийн яам,  Зам тээврийн яам, Уул уурхайн яам, Хөдөлмөрийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны  Төрийн нарийн бичгийн даргын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Сонгон шалгаруулалтад  36 иргэн бүртгүүлснээс  10 нь шалгалтад тэнцэв.
Төрийн албаны зөвлөл 2015 оны тавдугаар хуралдаанаараа энэхүү сонгон шалгаруулалтын дүнг хэлэлцээд, тухайн албан тушаалдаа хамгийн өндөр оноо авсан Д.Нямхүүг Аж үйлдвэрийн яамны, Ж. Бат-Эрдэнийг Зам тээврийн яамны,  Д. Артагийг  Уул уурхайн яамны, С.Магнайсүрэнг Хөдөлмөрийн яамны, Н. Ариунболдыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар томилуулах саналаа Засгийн газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 8-с 1

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм
7.
Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан 2015-02-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
6.
Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан 2015-02-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
5.
Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан 2015-02-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
4.
Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан 2015-01-29 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
3.
Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан 2015-01-22 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан 2015-01-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан 2015-01-08 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
37.
Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан 2014-12-25 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
36.
Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан 2014-12-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
35.
Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан 2014-12-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
34.
Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан 2014-12-04 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
33.
Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан 2014-11-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
32.
Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан 2014-11-13 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
31.
Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан 2014-11-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
30.
Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан 2014-10-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
29.
Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан 2014-10-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
28.
Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан 2014-10-16 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
27.
Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан 2014-10-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
26.
Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан 2014-10-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
25.
Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан 2014-09-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
24.
Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан 2014-09-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
23.
Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан 2014-08-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2014-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2014-07-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2014-06-19 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2014-06-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2014-06-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2014-05-15 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2014-05-08 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2014-05-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2014-04-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2014-04-10 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2014-04-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2014-03-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
09.
Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан 2014-03-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
08.
Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
07.
Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
06.
Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан 2014-02-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
05.
Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан 2014-02-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
04.
Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
03.
Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан 2014-01-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
02.
Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан 2014-01-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
01.
Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан 2014-01-16 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
36.
Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан 2013-12-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
35.
Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан 2013-12-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
34.
Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан 2013-12-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
33.
Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан 2013-12-05 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
32.
Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
31.
Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан 2013-11-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
30.
Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан 2013-11-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
29.
Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан 2013-11-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
28.
Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан 2013-11-01 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
27.
Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан 2013-10-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
26.
Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан 2013-10-03 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
25.
Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан 2013-09-26 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
24.
Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан 2013-09-12 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
23.
Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан 2013-08-29 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
22.
Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан 2013-07-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
21.
Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан 2013-06-27 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
20.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан 2013-06-20 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
19.
Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан 2013-06-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
18.
Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан 2013-06-06 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
17.
Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан 2013-05-30 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
16.
Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан 2013-05-23 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
15.
Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан 2013-05-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
14.
Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан 2013-05-09 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
13.
Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан 2013-05-02 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
12.
Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан 2013-04-25 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
11.
Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2013-04-18 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
10.
Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2013-04-11 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
9.
Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан 2013-03-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
8.
Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан 2013-03-21 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
7.
Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан 2013-03-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
6.
Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан 2012-02-28 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
5.
Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан 2012-02-14 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
4.
Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан 2012-02-07 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
3.
Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан 2012-01-31 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан 2013-01-24 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан 2013-01-17 Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй

Харилцах хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж Засгийн газрын 11-р байр Утас: 976-51-264216 Факс: 976-51-264460