Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

 

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж ­­буй хорио цээрийн дэглэмтэй холбогдуулан цаг үеийн шаардлагаар доор зарласан Төрийн албаны удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах тусгай шалгалт болон төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулах шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлууллаа. Товыг жич зарлах болно. ЭНД ДАРЖ МЭДЭЭЛЭЛ ҮЗНЭ ҮҮ.

 

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.31/

 1. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий архитектор;
 2. Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга;

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.31/

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.27/

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.27/

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.25/

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.25/

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.19/

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Увс аймгийн Хяргас сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Наранбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Ханхонгор сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Номгон сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Ханхонгор Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Боловсрол соёл урлагийн газрын Албаны дарга /захиргаа удирдлага хариуцсан/-ын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Боловсрол соёл урлагийн газрын Албаны дарга /Сургалт, арга зүй хариуцсан/-ын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.13/

 1. Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Сэлэнгэ аймгийн Номгон тосгоны сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Хэрх тосгоны Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.13/
 2. Налайх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.13/
 3. Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.13/
 4. Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.13/
 5. Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Захиргаа, хяналтын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 6. Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Захиргаа, хяналтын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 7. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дэд даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 8. Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 9. Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 10. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Санхүү төлөвлөлтийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.13/
 11. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.12/
 12. Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 13. Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 14. Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 15. Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 16. Дорноговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 17. Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 18. Говь-сүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 19. Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 20. Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 21. Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 22. Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 23. Багахангай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 24. Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.12/
 25. “Олон Улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор”-ын захирал; /2020.03.19/
 26. Булган аймаг дахь Хөдөө, аж ахуйн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 27. Баянхонгор аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 28. Говьсүмбэр аймаг дахь Политехникийн коллежийн захирал; /2020.03.19/
 29. Дорнод аймаг дахь Политехникийн коллежийн захирал; /2020.03.19/
 30. Орхон аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 31. Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суман дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 32. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 33. Налайх дүүргийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал; /2020.03.19/
 34. Үйлдвэр, урлалын Политехникийн коллежийн захирал. /2020.03.19/
 35. Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дэд даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.20/
 36. Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.20/

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.11/

 1. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Архивын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Мэдээлэл, технологийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Орон сууцны дэд бүтцийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Соёл урлагийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Спорт хорооны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Авто замын хөгжлийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.05/

 1. Дархан сумын 26 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Дархан сумын 27 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Дархан сумын 28 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Шарын гол сумын 14 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Орхон сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.04/

 1. Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Зүүнбаян-Улаан сум цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.04/

 1. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга; /2020.03.19/
 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга; /2020.03.19/
 4. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга; /2020.03.19/
 5. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга; /2020.03.19/
 6. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга. /2020.03.19/

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.04/

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.02.20/

 1. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Увс аймгийн Ховд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албаны тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Увс аймгийн Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албаны тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.04/
 6. Увс аймгийн Өмнөговь сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албаны тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.03.04/
 7. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албаны тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.03.04/

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.02.17/

 1. Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Асгат сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Цагаанхайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Цэцэн-Уул сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Түдэвтэй сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Их-уул сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Тосонцэнгэл сумын 2 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Тосонцэнгэл сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Тосонцэнгэл сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ойн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын албаны тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Баянцогт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Баян сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Борнуур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Баянхангай сумын “Бүжинхэн” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Баянцагаан сумын “Бүжин” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Баянчандмань сумын “Одод” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Жаргалант сумын “Дэжид” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Зуунмод сумын “Дэгдээхий” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Цээл сумын “Золбоо” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Аргалант сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Баян сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 13. Баянжаргалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 14. Баян-Өнжүүл сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 15. Баянхангай сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 16. Баянцогт сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 17. Заамар сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 18. Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 19. Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Нутгийн удирдлага, бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.
 3. Буянт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Даланзадгад сумын 23 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Даланзадгад сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Гурвантэс сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулал;
 4. Манлай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Мандал-Овоо сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Номгон сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Хүрмэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Даланзадгад сумын 24 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Гурвантэс сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Хүрмэн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Номгон сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Цогтцэций сумын 27 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 13. Ханхонгор сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Булган аймгийн Хангал сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Булган аймгийн Бугат сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Булган аймгийн Баяннуур сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Булган аймгийн спортын сургалттай Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Булган аймгийн Нийтийн номын сангийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Булган аймгийн Музейн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Увс аймгийн Завхан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Увс аймгийн Сагил сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий мал зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР

 1. Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Архивын ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР

 1. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт; /2020.01.31/
 2. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /2020.01.22/

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Захиргаа, удирдлагын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 2. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Сонгон шалгаруулалтын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 3. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Сургалт, судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

 

 

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан