Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.07.01/

 1. Гадаад харилцааны яамны гүйцэтгэх албан тушаал /атташе/

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.02.22/

/Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан УОК-оос 2021.02.22-ны өдрийн 861 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийг баримтлан бүртгэл, шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна./

 1. Баянзүрх дүүргийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 2. Сонгинохайрхан дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 3. Сүхбаатар дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 4. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.22/

/Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан УОК-оос 2021.02.22-ны өдрийн 861 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийг баримтлан бүртгэл, шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна./

 1. Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Байгаль хамгаалагч /2/
 2. Жаргалант /1/ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Уурхайчин, Хүрэнбулаг, Уртбулаг, Наран, Булаг, Баянбулаг, Уртын гол, Малчин, Баянцагаан багуудын /9/ нийт /10/  ЗДТГ-ын Багийн зохион байгуулагч
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ-ын  Боловсрол, соёл, спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт, төсөл хөтөлбөр  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Хот төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 9. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Уурхайчин, Согоот, Булаг, Говил, Рашаант, Баянбулаг, Уртын гол  багуудын Нийгмийн ажилтан /7/

 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.19/

/Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан УОК-оос 2021.02.22-ны өдрийн 861 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийг баримтлан бүртгэл, шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна./

 1. Алтанбулаг, Архуст, Батсүмбэр, Баян-Өнжүүл, Баянхангай, Баянцагаан, Баянцогт, Борнуур, Заамар, Мөнгөнморьт, Өндөрширээт, Сүмбэр, Угтаалцайдам, Эрдэнэ сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /14/
 2. Архуст, Баянжаргалан, Баянцагаан, Жаргалант, Лүн, Угтаалцайдам, Цээл сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
 3. Архуст, Жаргалант, Мөнгөнморьт, Угтаалцайдам, Эрдэнэсант сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн /5/
 4. Батсүмбэр, Баянжаргалан, Баян-Өнжүүл, Цээл сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /4/
 5. Баян, Баянчандмань сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 6. Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, мал үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Батсүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн зохион байгуулагч

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.02.18/

/Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан УОК-оос 2021.02.22-ны өдрийн 861 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийг баримтлан бүртгэл, шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна./

 1. Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн үр нөлөө хариуцсан референт

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.18/

/Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан УОК-оос 2021.02.22-ны өдрийн 861 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийг баримтлан бүртгэл, шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна./

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, туслалцаа, хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөгжлийн бодлого, хот төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, спорт, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлал, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хяналт шалгалт, байгаль орчны мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн менежмент, ойн нөхөрлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/
 10. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 11. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 12. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 13. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч
 14. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч /3/
 15. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч /2/
 16. Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч /3/
 17. Алтанбулаг сум дахь Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны Хот төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Алтанбулаг сум дахь Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны Дулаан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Алтанбулаг сум дахь Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Боловсрол, Соёл урлагийн газрын Физик, газарзүйн боловсролын мэргэжилтэн
 21. Боловсрол, Соёл урлагийн газрын Хөгжмийн боловсролын мэргэжилтэн
 22. Боловсрол, Соёл урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн
 23. Боловсрол, Соёл урлагийн газрын Дизайн, технологийн боловсролын мэргэжилтэн
 24. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тэтгэврийн байцаагч
 25. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бичиг хэрэг, хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төлөвлөлт, нэрийн данс, төсвийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 28. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн
 29. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хушаат сумын нийгмийн даатгалын байцаагч
 30. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.09/

 1. Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Галшар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 5. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Цэнхэрмандал сумын, Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Газрын даамал /2/

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.08/

 1. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Буянт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 2. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн Эмийн зохистой хэрэглээ, чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

 

АЛТАНБУЛАГ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.05/

 1. Бүртгэл, санхүүгийн хэлтсийн Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Гэрээ эрх зүй, хүний нөөцийн хэлтсийн Гэрээ эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН ЗАХИАЛГААР /2021.02.04/

 1. Цөмийн технологийн бодлогын газрын Эрчим хүчний бус цөмийн технологи инновацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Цөмийн аюулгүй байдлын газрын Цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Цөмийн аюулгүй байдлын газрын Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.02.03/

 1. Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Архивын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сургалт, сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 5. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Дотоод ажил, үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 6. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Салбар хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.03/

 1. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд, Бат-Өлзий, Нарийнтээл сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /3/
 2. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Физик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим, бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сант сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.01/

 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн
 2. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрөл, харьяатын газрын Мэдээллийн төвийн мэргэжилтэн
 3. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газрын /Дорнод аймагт байршдаг/ мэргэжилтэн /2/
 4. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хойд бүс дэх газрын /Сэлэнгэ аймагт байршдаг/ мэргэжилтэн /2/

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2021.02.01/

 1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын Агаарын аврах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.02.01/

 1. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал

 

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2021.01.29/

 1. Өгөгдлийн сан хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 2. Програм хангамж хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 3. Систем хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 4. Сүлжээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 5. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 6. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 7. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 8. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 9. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 10. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 11. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 12. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 13. Гаалийн төв лабораторийн Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч (3)
 14. Замын-Үүд дэх гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч (2)
 15. Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 16. Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 17. Сайншанд дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 18. Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (5)
 19. Гашуунсухайт дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 20. Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 21. Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 22. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 23. Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 24. Увс аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 25. Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.27/

 1. Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын Төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч
 2. Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч
 3. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилга байгууламжийн үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч
 4. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилга байгууламжийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, өргөх байгууламжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч
 5. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 6. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон сууц, санхүүжилтийн хэлтсийн Орон сууцны төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч
 7. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон сууц санхүүжилтийн хэлтсийн Ипотек, түрээсийн тогтолцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 8. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Инженерийн дэд бүтцийн хэлтсийн Цахилгаан хангамж, автоматик, холбоо-дохиоллын бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.27/ (Сонгон шалгаруулалт 1 өдөр 1 цагт явагдах тул зөвхөн 1 албан тушаал дээр материалаа ирүүлэхийг анхаарна уу)

 1. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөц, ёс зүй, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хороо хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Сууц өмчлөгчдийн холбоо, тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  Архивын тасгийн Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 10. Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 11. Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 12. Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны Зохион байгуулагч /2/
 13. Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 14. Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 15. Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 16. Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 17. Сонгинохайрхан дүүргийн 36 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 18. Сонгинохайрхан дүүргийн 37 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 19. Сонгинохайрхан дүүргийн 40 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 20. Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч
 21. Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 22. Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 23. Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан
 24. Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 25. Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 26. Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан
 27. Сонгинохайрхан дүүргийн 36 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 28. Сонгинохайрхан дүүргийн 37 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 29. Сонгинохайрхан дүүргийн 39 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан
 30. Сонгинохайрхан дүүргийн 40 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан
 31. Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан
 32. Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан
 33. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн тасгийн Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн
 34. Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 35. Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хорооны Зохион байгуулагч
 36. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн Хот байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 37. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Гүйцэтгэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
 38. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот дахин хөгжүүлэх  хэлтсийн Газрын харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 39. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Ерөнхий архитекторын ажлын албаны Техник эдийн засгийн үндэслэл  хариуцсан мэргэжилтэн
 40. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Гэрээ, эрх зүйн мэргэжилтэн
 41. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 42. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Хүрээлэн буй орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 43. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Захиргааны хэлтсийн Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
 44. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн
 45. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хот төлөвлөлтийн стандартын мэргэжилтэн
 46. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн Орчны стандарт нэвтрүүлэлтийн мэргэжилтэн
 47. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын газрын Захиргааны хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 48. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.26/

 1. Улсын дээд шүүхийн Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн ахлах шинжээч
 2. Улсын дээд шүүхийн Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах шинжээч
 3. Улсын дээд шүүхийн Шүүхийн зохион байгуулалтын хэлтсийн шинжээч
 4. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын шүүгчийн туслах /2/
 5. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /2/
 6. Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /4/
 7. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /2/
 8. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын шүүгчийн туслах /2/
 9. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /3/
 10. Дорнод аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын шүүгчийн туслах
 11. Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
 12. Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын шүүгчийн туслах /10/
 13. Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /7/
 14. Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын шүүгчийн туслах /2/
 16. Орхон аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

 

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.25/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 10. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батноров, Баян-Адарга,Баянхутагт, Норивлин сумдын Өлзийт тосгоны Нийгмийн даатгалын байцаагч /5/
 11. Татварын хэлтсийн Баян-Овоо сумын татварын улсын байцаагч
 12. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Адарга, Баян-Овоо, Дархан, сумдын  Гурванбаян тосгоны Газрын даамал /4/
 14. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Норовлин сумын, Гурванбаян,Өлзийт тосгоны  Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
 16. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, технологи, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Баянхутагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 19. Баяхутаг, Хэрлэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 20. Бор-Өндөр, Хэрлэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 21. Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Хэрлэн сумын Өндөрхаан багийн зохион байгуулагч
 23. Хэрлэн сумын Өндөрхаан багийн нийгмийн ажилтан
 24. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баян-Адарга, Баян-Овооо, Баянмөнх, Батширээт /2/, Биндэр, Гурванбаян, Дадал, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин сумдын байгаль хамгаалагч /11/

 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.25/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Алтанбулаг, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт, Сэргэлэн сумын Газрын даамал /5/
 6. Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ тайлан, цахим бүртгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хими биологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Алтанбулаг, Аргалант, Батсүмбэр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаал /3/
 10. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Архуст, Аргалант, Баянцогт, Дэлгэрхаан, Заамар /Хайлааст багт/, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /8/
 11. Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаал /2 ажлын байр/
 13. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хоол тэжээл, хоолны илчлэг болон дотуур байр хариуцсан мэргэжилтэн

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.25/

 1. Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газрын Улсын төсөв, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Сайжруулсан түлшний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ХОВД АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.22/

 1. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Физик, дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн  магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл  хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус  өвчний  сэргийлэлт, хавдрын эрт илрүүлэг  хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Эрүүл мэндийн газрын Халдварт   өвчний  сэргийлэлт, хяналт, тандалт   хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Эрүүл мэндийн газрын Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газрын  Хүний  нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ  хариуцсан  мэргэжилтэн
 11. Мал эмнэлгийн газрын Алтай, Үенч, Дарви, Зэрэг, Мөст, Дуут, Цэцэг, Дөргөн, Мянгад, Чандмань, Жаргалант сумдын Мал эмнэлгийн  тасгийн улсын байцаагч
 12. Мал эмнэлгийн газрын Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Мянгад,  Чандмань, Эрдэнэбүрэн сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч /6/
 13. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн  Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын мэргэжилтэн
 14. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн  Салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 16. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /Хүүхэд, өсвөр үе хариуцсан/
 17. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Дарви, Мөст, Чандмань сумдын газрын даамал /3/
 18. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Буянт, Цэцэг, Үенч сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /3/
 19. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч
 20. Ховд,  Эрдэнэбүрэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 21. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын  Булган, Буянт, Дарви, Цэцэг сум хариуцсан /4/, Хар-Ус нуур орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны Мянгад сумын Цагаан булан багийн хэсгийг хариуцсан, Манхан сумын Баянгол багийн хэсгийг хариуцсан, Чандмань сумын Баянхайрхан багийн хэсгийг хариуцсан, Чандмань сумын Дөргөний хүрэн талын хэсгийг хариуцсан /4/ , Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны Булган сумын бүс нутгийг хариуцсан, Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны Мөнххайрхан сумын бүс нутгийг хариуцсан /2/, Мянган угалзатын нурууны  Байгалийн цогцолборт газрын  хамгаалалтын захиргааны Цэцэг сумын  байгаль хамгаалагч /1/ Нийт /11/ Байгаль хамгаалагч
 22. Буянт, Манххайрхан, Зэрэг, Ховд, Чандмань, Үенч  сумдын Засаг даргын Тамгын газрын  Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/
 23. Алтай, Буянт, Манхан, Мянгад  сумдын Засаг даргын Тамгын газрын  Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 24. Буянт, Дарви, Мөст, Үенч, Эрдэнэбүрэн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн  бодлогын мэргэжилтэн /5/
 25. Дарви, Дуут, Мөнххайрхан, Мянгад,  Жаргалант сумдын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /5/
 26. Дөргөн, Дуут, Мөст, Мянгад, Цэцэг, Чандмань, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн /6/
 27. Булган, Дөргөн, Мөст, Мянгад, Ховд, Цэцэг,  Жаргалант  сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.21/

 1. Баян-Агт, Баяннуур, Бүрэгхангай, Могод, Рашаант, Сайхан, Сэлэнгэ, Хангал, Хутаг-Өндөр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /9/
 2. Баян-Агт, Рашаант, Сэлэнгэ, Хангал сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн /4/
 3. Баян-Агт, Булган, Бүрэгхангай, Рашаант, Сайхан, Тэшиг, Хангал, Хишиг-Өндөр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /8/
 4. Баян-Агт, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /8/
 5. Баян-Агт, Баяннуур, Дашчилэн, Сэлэнгэ, Хангал, Хутаг-Өндөр сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/
 6. Баяннуур, Дашинчилэн, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 7. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-Өндөр сумдын Байгаль хамгаалагч /3/
 8. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан
 9. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн нийгмийн ажилтан зохион байгуулагч
 10. Баяннуур, Тэшиг, Хангал, Хутаг-Өндөр сумдын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт,менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.21/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалл, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан  мэргэжилтэн
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн /2/
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч
 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч
 12. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 13. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хэлтсийн Өргөх механизмын  хяналтын улсын байцаагч
 14. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч
 15. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч
 16. Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 17. Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
 18. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 19. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн  Эрүүл ахуйн, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 20. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт шалгалтын байцаагч
 21. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хонгор сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн /2/
 22. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төлөвлөлт, нэрийн данс, төсвийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 23. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайн дурын даатгалын байцаагч
 24. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайн дурын даатгалын байцаагч
 25. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тэтгэвэр,тэтгэмжийн байцаагч
 26. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн

 

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2021.01.20/

 1. Өрсөлдөөний зохицуулалт, зах зээлийн судалгааны газрын Өрсөлдөөний зохицуулалт, зах зээлийн судалгааын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.19/

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах шинжээч
 2. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хяналт хариуцсан ахлах шинжээч
 3. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Нэгдсэн бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч
 4. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Төвлөрсөн дулаан хангамж хариуцсан ахлах шинжээч
 5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ахлах шинжээч
 6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Дулааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч
 7. Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан шинжээч
 8. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Салбарын төсвийн төлөвлөлт хариуцсан шинжээч
 9. Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн Төвлөрсөн дулаан хангамжийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч
 10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Цахилгааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч
 11. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, Стандартчлал, нормчлолын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Салбарын өрийн удирдлага, үнэ тариф хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Салбарын төрийн өмчийн төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Санхүүгийн хэлтсийн Төрийн сан, татаас шилэн данс хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Ухаалаг сүлжээ, мэдээллийн технологийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

 1. Эрүүл мэндийн даатгалын орлого шимтгэлийн байцаагч
 2. Цагааннуур, Шинэ-Идэр, Тосонцэнгэл, Тариалан сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /4
 3. Рашаант,Улаан-Уул, Бүрэнтогтох,Алаг-Эрдэнэ, Цагаан-Үүр сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /5/
 4. Галт сумын Мал эмнэлгийн Улсын байцаагч
 5. Арбулаг, Рэнчинлхүмбэ, Тариалан, Төмөрбулаг, Улаан-Уул, Ханх, Цагаан-Үүр, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнбулган сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч /12/
 6. Стандарт хэмжилзүйн газрын Хэмжих хэрэгслийн  баталгаажуулалтын мэргэжилтэн /улсын шалгагч/
 7. Стандарт хэмжилзүйн газрын ахлах мэргэжилтэн
 8. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн
 9. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсролын мэргэжилтэн
 10. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Хими биологи, Эрүүл мэндийн боловсролын мэргэжилтэн
 11. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Математик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн
 12. Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Эрүүл мэндийн газрын Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор
 17. Шинэ-Идэр, Баянзүрх, Рэнчинлхүмбэ, Рашаант, Цагаан-Уул, Тариалан /2/ сумдын Байгаль хамгаалагч /7/ 
 18. Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Эрдэнэбулган сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогийн мэргэжилтэн /3/
 19. Цэцэрлэг, Түнхэл, Шинэ-Идэр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
 20. Цагаан -Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүй асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 21. Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалтай газрын захиргааны Байгаль хамгаалагч
 22. Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн /2/
 23. Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Боловсол, соёл, залуучууд, ахмадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 25. Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

 1. Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 2. Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /3/
 3. Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга /5/
 4. Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 5. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслах
 6. Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслах /3/
 7. Ховд аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслах
 8. Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

 1. Бүрд, Богд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 2. Бүрд, Хайрхандулаан, Уянга, Есөнзүйл, Нарийнтээл, Гучин-Ус, Тарагт, Бат-Өлзий, Сант, Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /11/
 3. Есөнзүйл, Нарийнтээл, Бат-Өлзий, Гучин-Ус сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /4/
 4. Тарагт, Өлзийт, Гучин-Ус сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн /3/
 5. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Уянга, Төгрөг, Есөнзүйл, Тарагт, Богд, Сант, Өлзийт сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
 7. Хайрхандулаан, Уянга, Өлзийт, Богд, Бүрд, Хужирт, Баянгол, Тарагт сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /8/
 8. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Хархорин, Бүрд, Төгрөг, Уянга, Богд, Зүүнбаян-Улаан, Баянгол сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/ /Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын захиалгыг Өвөрхангай аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 3/09 тоот албан бичгийг үндэслэн цуцалсан болно/
 10. Арвайхээр сумын ИТХ-ын  Иргэний танхимын ажилтан
 11. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Баянтээг багийн зохион байгуулагчийн, Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр багийн зохион байгуулагч /2/
 12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагч

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

 1. Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Мал эмнэлгийн газрын Булган, Дашбалбар, Гуранзагал, Халхгал, Чойбалсан, Хөлөнбуйр, Чулуунхороот сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч /7/
 3. Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар, Матад сумдын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч /2/
 4. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул, Халхгол, Чулуунхороот сумдын байцаагч /3/
 5. Засаг даргын дэргэдэх санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор-санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч
 6. Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сумын Татварын улсын байцаагч
 7. Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 8. Матад, Чойбалсан, Чулуунхороот сумдын Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
 9. Матад, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Чойбалсан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 10. Баяндун, Чойбалсан, Сэргэлэн, Матад, Халхгол, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч /7/
 11. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Баян-Уул, Сэргэлэн, Матад, Гурванзагал, Чулуунхороот, Дашбалбар сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/
 13. Баян-Уул, Чойбалсан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан /2/
 14. Баяндун, Баян-уул, Булган сумдын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
 15. Баян-түмэн, Булган, Баян-Уул, Дашбалбар,  Чойбалсан, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
 16. Гурванзагал, Дашбалбар, Чойбалсан, Хөнөлбуйр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн /4/

 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.13/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгал орчны  хяналтын улсын байцаагч
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 9. Татварын хэлтсийн Онгон суман тасагт Татварын улсын байцаагч
 10. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Онгон, Түвшинширээ, Сүхбаатар, Уулбаян, Наран сумдын даамал /5/
 13. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, мэргэшсэн төсөвчин
 14. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газрын Уулбаян, Эрдэнэцагаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 15. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төлөвлөлт, нэрийн данс, төсвийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сургалт, сурталчилгаа мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Эрүүл мэндийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, хуулийн зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрүүл мэнд хөдөлмөр, хамгаалал асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Эрдэнэцагаан, Дарьганга, Уулбаян сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
 21. Эрдэнэцагаан, Дарьганга, Уулбаян сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Түмэнцогт, Сүхбаатар, Мөнххаан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 23. Түмэнцогт, Сүхбаатар  сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан  мэргэжилтэн
 24. Түмэнцогт, Уулбаян сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн сумын мэргэжилтэн
 25. Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.13/

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.13/

 1. Мэдээлийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн Программ хангамж хариуцсан референт
 2. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албаны Бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан референт
 3. Шүүхийн захиргаа, удирдлагын газрын Мэдээлийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн Шүүхийн статистик хариуцсан референт
 4. Шүүхийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан референт
 5. Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хэлтсийн Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референт
 6. Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан референт
 7. Хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн Шүүхийн хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан референт
 8. Мэргэшлийн хорооны ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн
 9. Шүүхийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Шүүхийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.11/

 1. Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Иргэний нисэхийн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч
 2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Төмөр замын тээврийн зорчигч тээвэр, вагоны аж ахуйн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 3. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Төмөр замын зураг төсөл, хиймэл байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Сайдын зөвлөл, шуурхай хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны Эрүүл мэнд, боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2021.01.11/

 1. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалтын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Хууль, эрх зүй, хяналт, дотоод аудитын хэлтсийн хуулийн ахлах мэргэжилтэн
 3. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалтын хэлтсийн  Зураг төсөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалтын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.11/

 1. Мэдээлэл, судалгаа, арга зүйн хэлтсийн Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан шинжээч

 

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.11/

 1. Ажлын албаны Олон улсын гэрээ конвенц, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

САНГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2021.01.11/

 1. Татварын ерөнхий газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн нягтлан бодогч, татварын улсын байцаагч
 2. Татварын ерөнхий газрын Татварын хяналт, шалгалт арга зүйн газрын Үнэ шилжилтийн хэлтсийн Үнэ шилжилтийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч
 3. Татварын ерөнхий газрын Татварын удирдлага, олон улсын татварын газрын Олон улсын татварын хэлтсийн Олон улсын татварын асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч /2/
 4. Татварын ерөнхий газрын Эрсдлийн удирдлагын газрын Судалгаа шинжилгээний хэлтсийн Статистик, мэдээлэл хариуцсан татварын улсын байцаагч
 5. Татварын ерөнхий газрын харьяа Мэдээллийн технологийн төвийн Системийн шинжилгээ хариуцсан татварын улсын байцаагч /2/
 6. Татварын ерөнхий газрын харьяа Том татвар төлөгчийн газрын Эрдэс баялагийн татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч
 7. Татварын ерөнхий газрын харьяа Нийслэлийн татварын газрын Дунд татвар төлөгчтэй харилцах хэлтсийн татварын улсын байцаагч /2/
 8. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч
 9. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /2/
 10. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч
 11. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /4/
 12. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн "Нарантуул" зах хариуцсан татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /2/
 13. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч
 14. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч
 15. Татварын ерөнхий газрын харьяа Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /4/
 16. Татварын ерөнхий газрын харьяа Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Татварын ерөнхий газрын харьяа Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /5/
 18. Татварын ерөнхий газрын харьяа Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч
 19. Татварын ерөнхий газрын харьяа Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татвар хураалт хариуцсан татварын улсын байцаагч
 20. Татварын ерөнхий газрын харьяа Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татвар хураалт хариуцсан татварын улсын байцаагч
 21. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч
 22. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч
 23. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч
 24. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /2/
 25. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч
 26. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч
 27. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /8/
 28. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /2/
 29. Татварын ерөнхий газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч
 30. Татварын ерөнхий газрын харьяа Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч

 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.05/

 1. Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 2. Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 3. Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 4. Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 5. Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын холбоо, мэдээллийн инженер
 6. Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн Гал зуух тасгийн дарга, ахлах тогооч
 7. Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга, их эмч
 8. Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга, их эмч
 9. Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн Гал зуух тасгийн дарга, ахлах тогооч
 10. Завхан аймаг дахь цагдаагийн газрын холбоо, мэдээллийн инженер
 11. Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газрын Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн холбоо, мэдээллийн инженер
 12. Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын холбоо, мэдээллийн инженер
 13. Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газрын холбоо, мэдээллийн инженер
 14. Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 15. Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 16. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 17. Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн холбоо, мэдээллийн инженер
 18. Ховд аймаг дахь цагдаагийн газрын Булган сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн холбоо, мэдээллийн инженер
 19. Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч
 20. Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.12.25/

 1. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн /2/
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах ажилтан
 6. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан
 7. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч
 14. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 15. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч /3/
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлэг, үржил, ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизм /авто тээвэр, авто зам/-ийн хяналтын улсын байцаагч
 23. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 24. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн /Тус албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын захиалгыг Говьсүмбэр аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 70 тоот албан бичгийг үндэслэн цуцалсан болно/
 25. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
 28. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 29. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор
 30. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Сургалт, арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 31. Говьсүмбэр аймгийн Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 33. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 34. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 35. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах /2/
 36. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 37. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
 38. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 39. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 40. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 41. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн нийгмийн ажилтан /3/
 42. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 43. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 44. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 45. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 46. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 47. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 48. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 49. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 50. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 51. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын Шивээговь сумын Байгаль хамгаалагч

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.12.24/

 1. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомж, системчлэл, хүний эрх, гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 4. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Адаацаг, Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо, Дэрэн сумдын Газрын даамал /5/
 10. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайхан-Овоо сум хариуцсан Нийгмийн даатгалын байцаагч
 12. Дундговь аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Сайнцагаан, Луус, Дэлгэрцогт, Адаацаг сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 13. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Дотоод ажил, эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн асуудал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засалт тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сайнцагаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 21. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгтэгч, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 23. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 24. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 25. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 26. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 27. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Боловсролын хяналтын улсын байцаагч
 28. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 29. Дундговь аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 30. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Сайнцагаан, Сайхан-Овоо сумдын байгаль хамгаалагч /2/
 31. Дундговь аймгийн Их газрын чулууны уулын хамгаалалтын захиргааны Гурвансайхан сумын Ерлөг уул орчим хариуцсан, Гурвансайхан уул орчим хариуцсан байгаль хамгаалагч /2/
 32. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдын Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
 33. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Луус, Өлзийт, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Баянжаргалан, Сайнцагаан, Хулд сумдын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /8/
 34. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Луус, Өлзийт, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Баянжаргалан, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан, Хулд сумдын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /10/
 35. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Өлзийт, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан сумдын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /5/
 36. Дундговь аймгийн Луус, Цагаандэлгэр, Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 37. Дундговь аймгийн Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Адаацаг сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 38. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.12.24/ 

 1. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Физик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Есөнзүйл, Бат-Өлзий, Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан сумдын газрын даамал /4/
 6. Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр, Баянгол, Есөнзүйл, Хайрхандулаан сумдын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч /4/
 7. Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр, Баян-Өндөр, Баруунбаян-Улаан, Баянгол, Хархорин, Есөнзүйл, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Сант, Тарагт, Уянга, Төгрөг, Хайрхандулаан, Хужирт, Өлзийт сумдын Тархвар зүйч
 8. Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 9. Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 10. Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 11. Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 12. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тарагт, Хархорин, Бүрд, Бат-Өлзий, Хужирт, Есөнзүйл сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 13. Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Өлзийт, Зүүнбаян-Улаан, Богд, Тарагт, Уянга сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эрхлэгчдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.12.21/

 1. Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамжийн албаны референт
 2. Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн референт
 3. Өмнөговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 4. Чингэлтэй дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 5. Сонгинохайрхан дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 6. Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 7. Сүхбаатар дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 8. Өвөрхангай аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.12.16/

 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Спортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Спортын холбоо, клубийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 4. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 5. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 6. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн Дотоод аудитор

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.12.14/

 1. Захиргаа удирдлагын газрын Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах референт
 2. Захиргаа удирдлагын газрын Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан референт
 3. Захиргаа удирдлагын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан референт
 4. Захиргаа удирдлагын газрын Хорооны хуралдаан, орон нутгийн төлөөлөгч, дотоод ажлын зохион байгуулалт хариуцсан референт
 5. Үнэт цаасны газрын Бодлого зохицуулах чиглэлийн, референт
 6. Үнэт цаасны газрын Бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн, референт
 7. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын Бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн, референт
 8. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын Бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн референт
 9. Даатгалын газрын Бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн референт /Тус албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын захиалгыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 4/4801 тоот албан бичгийг үндэслэн цуцалсан болно/
 10. Даатгалын газрын Бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн референт
 11. Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газрын Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ, мэдээллийн нэгдсэн сангийн референт
 12. Хууль, эрх зүйн хэлтсийн референт
 13. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн ахлах хянан шалгагч
 14. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх албаны ахлах хянан шалгагч
 15. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, үнэт эдлэл зохицуулалтын газрын Хянан шалгалтын чиглэлийн ахлах хянан шалгагч
 16. Даатгалын газрын Бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн
 17. Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 18. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн

 

СОЁЛЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.12.14/

 1. Төрийн албаны салбар зөвлөл, харьяа байгууллагын удирдах ажилтны хүний нөөц хариуцсан ахлах шинжээч

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.11/

 1. Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Хууль, тогтоомжийн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамирын боловсрол, дотуур байр, нийгмийн ажилтан хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүй, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, бүтээмж хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж, үйлчилгээ, лаборатори, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Булган аймгийн Баяннуур, Бугат ,Хангал сумдын газрын даамал /3/,
 12. Булган аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик, нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Булган аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Булган аймгийн Мал эмнэлгийн газар, Баян-Агт, Баяннуур, Бүрэгхангай, Бугат, Булган, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Могод, Сайхан, Тэшиг, Хангал, Хишиг-Өндөр , Рашаант, Орхон, Хутаг-Өндөр сумдын Тархвар зүйч /15/,
 15. Булган аймгийн Баяннуур, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумын мал эмнэлэг, хяналтын улсын байцаагч /4/,
 16. Булган аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн,
 17. Булган аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн,
 18. Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сангийн нягтлан бодогч,
 19. Булган аймгийн Баян-Агт, Баяннуур, Бугат, Могод, Тэшиг, Рашаант, Хялганат сумдын /7/ Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 20. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 21. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 22. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 23. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн улсын байцаагч,
 24. Булган аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 25. Булган аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хүнс, тэжээлийн дэмжлэг, туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Булган аймгийн Баян-Агт, Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Дашинчилэн , Орхон, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хялганат, Булган, Могод сумдын /11/ Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИАЛГААР /2020.12.10/

 1. Төв аймгийн ЗДТГ-ын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Төв аймгийн ЗДТГ-ын Гадаад харилцаа, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах байцаагч,
 7. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Архуст, Борнуур, Зуунмод, Лүн сум дахь МЭТ-ийн Тархвар зүйч /4/,
 8. Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумын Газрын даамал /5/,
 9. Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Аргалант, Баянцогт, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/5/,
 10. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 11. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 12. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 13. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч,
 14. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 15. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч ,
 16. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч/3/,
 17. Төв аймгийн Аргалант, Борнуур, Жаргалант, Лүн, Мөнгөнморьт, Сүмбэр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА-н Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/,
 18. Төв аймгийн Архуст, Баянчандмань, Зуунмод сумдын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА-н МАА-н үйлдвэрлэл технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн /3/,
 19. Төв аймгийн Бүрэн, Дэлгэрхаан, Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА-н Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/,
 20. Төв аймгийн Баянжаргалан, Мөнгөнморьт, Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /3/,
 21. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Баянчандмань, Дэлгэрхаан, Жаргалант, Мөнгөнморьт, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн /6/,
 22. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Дэлгэрхаан, Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /3/,
 23. Төв аймгийн Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/,
 24. Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн зохион байгуулагч /2-р баг/.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.12.10/

 1. Ажлын албаны Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын сан, сорилын агуулга хариуцсан ахлах референт
 2. Захиргаа, удирдлагын газрын Стратегийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан ахлах референт;

 3. Маргаан хянан шалгах газрын Хяналт шалгалт хариуцсан ахлах референт;

 4. Захиргаа, удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн үр нөлөө хариуцсан референт;

 5. Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын цахим систем хариуцсан референт;

 6. Маргаан хянан шалгах газрын Шүүхэд төлөөлөх асуудал хариуцсан ахлах шинжээч;

 7. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Төрийн албаны судалгаа хариуцсан ахлах шинжээч
 8. Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах шинжээч;

 9. Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэл, манлайлал хариуцсан шинжээч;

 10. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Богино, дунд хугацааны болон мэргэшүүлэх багц сургалт хариуцсан шинжээч;

 11. Ажлын албаны Сонгон шалгаруулалтын газрын Төрийн албан хаагчийн нөөц, сул орон тооны судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 12. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Арга зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗАХИАЛГААР/2020.12.10/   

 1. Тамгын газрын Олон улсын гэрээ, эрх зүй, хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон улсын гэрээ, эрх зүй хариуцсан референт

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.08/   

 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Төрийн шагнал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйчилгээний салбарын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн /Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 12 сарын 10-ны өдрийн 121 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг хойшлуулав./
 4. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, үнэлгээ, яаралтай тусламж хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 8. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагчийн
 9. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч
 10. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Завханмандал сумын газрын даамал
 13. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Асгат сумын газрын даамал
 14. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Тэлмэн сумын газрын даамал
 15. Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны хуулийн мэргэжилтэн
 16. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлогын байцаагч
 17. Нийгмийн Даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Завханмандал сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 19. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Түдэвтэй сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 20. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрдэнэхайрхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 21. Мал эмнэлгийн газрын Баянхайрхан сум Мал эмнэлгийн Тасгийн тархвар зүйч
 22. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газрын Тэс сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 23. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газрын Завханмандал сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн
 25. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА, бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.08/   

 1. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын хяналтын улсын байцаагч,

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.08/   

 1. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,

 2. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн,

 3. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Агентлаг байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн, аймгийн Засаг даргын туслах,

 4. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн зарлагын бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн,

 5. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Орон нутгийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн.


 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.08/   

 1. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 3. Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Буянт сумын газрын даамал,
 5. Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баяннуур сумын газрын даамал,
 6. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 9. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар, хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан/
 10. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар, хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 12. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
 13. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Өргөх менанизмын хяналтын улсын байцаагч
 14. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч
 15. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч
 16. Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, малын үржил селекц удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газрын Малын үржлийн албаны генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ногооннуур сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч
 19. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлүүн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч
 20. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнгэл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 21. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 23. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 24. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанцөгц сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 25. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлүүн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 26. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Толбо сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 27. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяннуур сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 28. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнгэл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 29. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сагсай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 30. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Улаанхус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 31. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бугат сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 32. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өлгий сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 33. Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Санхүү, бүртгэлийн тасгийн орлого, шимтгэлийн байцаагч
 34. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын Цэнгэл сумын байгаль хамгаалагч
 35. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын Алтанцөгц сумын Улаанхаргана багийн байгаль хамгаалагч
 36. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 37. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 39. Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.12.03/   

 1. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн.

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.11.27/

 1. Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын Бүсийн дүн бүртгэл хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн;
 2. Үндэсний аврах бригадын Хуулийн зөвлөх, өргөдөл гомдол хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн;
 3. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах 10 дугаар ангийн Орлогч, сургалт хариуцсан ахлах байцаагч;
 4. Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Эмч-сэтгэл зүйч;
 5. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Бичиг хэрэг, нууцын эрхлэгч.

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.22/   

 1. Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Бугат сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.10.21/

 1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтн газрын Төрийн сангийн гүйлгээний баталгаажилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Оросын Холбооны Улс, Тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.21/   

 1. Мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;

 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч;

 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчийн;

 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч;

 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;

 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;

 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхай хяналтын улсын байцаагч;

 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмийн хяналтын улсын байцаагч;

 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй хяналтын улсын байцаагч; /Төрийн албаны зөвлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 сарын 23-ны өдрийн 65 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг хойшлуулав./

 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр зам, тээврийн хяналтын улсын байцаагч;

 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч;

 12. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч; /Төрийн албаны зөвлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 сарын 23-ны өдрийн 65 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг хойшлуулав./

 13. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч;

 14. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч;

 15. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;

 16. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч;

 17. Боловсрол соёл урлагийн газрын Бага боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;

 18. Боловсрол соёл урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн.


 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.07/

 1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албаны Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албаны Шүүхийн захиргааны хүний нөөц хариуцсан референт;
 3. Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслах;
 4. Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.10.07/

 1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн ахлах референт;
 2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн ахлах референт;
 3. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Хадгаламж зээлийн хоршооны хяналт, шалгалт зохицуулалтын чиглэлийн ахлах референт;
 4. Захиргаа удирдлагын газрын Хорооны хуралдаан, орон нутгийн төлөөлөгч, дотоод ажлын зохион байгуулалт хариуцсан референт;
 5. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн ахлах хянан шалгагч;
 6. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Даатгалын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлийн ахлах хянан шалгагч;
 7. Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газрын Нэгдсэн бодлого, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн;
 8. 8.Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газрын Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ, мэдээллийн нэгдсэн сангийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн;
 9. Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн;
 10. Үнэт цаасны газрын Бодлого зохицуулалтын чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн.

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.05/   

 1. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах ажилтан
 6. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан
 7. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч
 13. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 14. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлэг үржил, ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 23. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизм /авто тээвэр, авто зам/-ийн хяналтын улсын байцаагч
 24. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 25. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 28. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
 29. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 30. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор
 31. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургалт, арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 33. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 34. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 35. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн
 36. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 37. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 38. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 39. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 40. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга.

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.01/   

 1. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд улсын ахлах байцаагч;
 2. Булган аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч.

 


 

САНГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.10.01/   

 1. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Баян-Өлгий аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 2. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Дорнод аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 3. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 4. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 5. Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 6. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч;
 2. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайн дурын даатгалын байцаагч;
 3. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч;
 4. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орхон аймгийн Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Хүний нөөцийн аудит хариуцсан ахлах шинжээч;
 2. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Төрийн албаны судалгаа хариуцсан ахлах шинжээч;
 3. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Богино, дунд хугацааны болон мэргэшүүлэх багц сургалт хариуцсан шинжээч;
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Арга зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн;
 2. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/;
 3. Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагч.

 

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын Стратеги төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрхзүй, хяналт үнэлгээний хэлтсийн Гэрээ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол шийдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал;
 7. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн;
 9. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллгааны хөтөлбөр, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.25/    

 1. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Аргалант, Архуст, Баян, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянчандмань, Бүрэн, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл сум дахь МЭТ-ийн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч /12/;
 7. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанбулаг, Аргалант, Архуст, Баян, Батсүмбэр, Баянцагаан, Баяндэлгэр, Баянчандмань, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Жаргалант, Заамар, Зуунмод, Лүн, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сум дахь МЭТ-ийн Тархвар зүйч /21/;
 8. Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумын Газрын даамал /4/;
 9. Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Аргалант, Баянцогт, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /5/;
 10. Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Аудитор;
 11. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн, хоршоо, ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэл, үржил селекцийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 16. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;
 17. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч;
 18. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч;
 19. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 20. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч /4/;
 21. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 22. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шат, гамшиг, яаралтай тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Математик, физик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хоол тэжээл, хоолны илчлэг болон дотуур байр хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.24/

 1. Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн референт;
 2. Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын газрын Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын Хүн ам орон сууцны тооллогын товчооны статистикч;
 3. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.24/    

 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Өргөдөл гомдол, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Автозам, тээвэр, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Асгат, Завханмандал, Тэлмэн, Яруу сумдын газрын даамал /4/;
 4. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн хяналт, шалгалт, ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны хуулийн мэргэжилтэн;
 6. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлогын байцаагч;
 7. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Завханмандал, Эрдэнэхайрхан сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /2/;
 8. Мал эмнэлгийн газрын Алдархаан, Баянхайрхан, Дөрвөлжин, Отгон, Шилүүстэй сумдын Мал эмнэлгийн Улсын байцаагч;
 9. Мал эмнэлгийн газрын Баянхайрхан сум Мал эмнэлгийн Тасгийн тархвар зүйч;
 10. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газрын Завханмандал, Тэс сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/2/;
 11. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА, бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн.

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.22/    

 1. Нийслэлийн Архивын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн;
 2. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Хүний нөөц, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 4. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Үйлчилгээний чанар, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Нийслэлийн Боловсролын  газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын Ахлах мэргэжилтэн /ахлах аудитор/;
 10. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн /аудитор/;
 11. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 12. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Системийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 13. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Системийн мэргэжилтэн;
 14. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Серверийн мэргэжилтэн;
 15. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн Хяналтын камерын систем, шийдлийн мэргэжилтэн;
 16. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Оюутан залуучууд-тусгай мэргэжлийн болон их, дээд сургууль дахь биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 17. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, гэр бүл, орон нутгийн нэгж, дүүрэг, хороо, хэсэг дэх биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Нийслэлийн Cпортын хорооны Спортын хөгжлийн хэлтсийн Мэдээлэл технологи, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 20. Нийслэлийн Cпортын хорооны Спортын хөгжлийн хэлтсийн Спортын барилга байгууламж, хяналт – шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 21. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Ахлах мэргэжилтэн;
 22. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн;
 25. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 26. Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 27. Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 28. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Эрүүл мэндийн технологи, инновац хариуцсан мэргэжилтэн;
 29. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 30. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Чанарын дэд бүтцийн Ахлах мэргэжилтэн;
 31. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн;
 32. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 33. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн;
 34. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 35. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 36. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 37. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн;
 38. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 39. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 40. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан;
 41. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.16/    

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч;
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч;
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Завхан, Зүүнговь, Зүүнхангай, Малчин, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Сагил, Тариалан, Түргэн, Тэс, Ховд, Хяргас, Цагаанхайрхан сумдын мал эмнэлгийн улсын байцаагч /18/;
 9. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөговь, Улаангом сумын тархвар зүйч;
 10. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Математик, мэдээлэл зүй, физикийн сургалт, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Биеийн тамир, спортын газрын Өсвөр үе, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаанхайрхан сумын нийгмийн даатгалын байцаагч;
 13. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.14/

 1. Баянгол дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 2. Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 3. Увс аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 5. Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Булган аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 

ЖЕНДЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.11/

 1. Жендэрийн үндэсний чадавх, сургалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.11/

 1. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Ахлах мэргэжилтэн;
 2. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, үнэт эдлэл зохицуулалтын газрын Бодлого зохицуулалт, бүртгэл зөвшөөрлийн чиглэлийн мэргэжилтэн;
 3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын Бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн мэргэжилтэн.

 

ШҮҮХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.09.09/

 1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн Программ хангамж хариуцсан референт.

 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.03/

 1. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/
 2. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 5. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 7. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 8. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 9. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 10. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 11. Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн Эрдэнэцагаан сумын тасагт Татварын улсын байцаагч
 12. Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 13. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Наран, Онгон, Сүхбаатар, Түвшинширээ, Уулбаян сумдын Газрын даамал /5/
 16. Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбарын бодлогын хэрэгжилт, усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.
 17. Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч
 18. Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баяндэлгэр, Сүхбаатар сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /2/

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.02/

 1. Засаг даргын тамгын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Засаг даргын тамгын газрын Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нарийнтээл сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд ,Тарагт, Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч;
 7. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Арвайхээр сумын сайн дурын даатгалын байцаагч;
 8. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Бүрд, Төгрөг сумдын Газрын даамал;
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 11. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч;
 12. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн;
 13. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 10 дугаар багийн зохион байгуулагч.

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.02/

 1. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч
 3. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 4. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 5. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 6. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 7. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч
 8. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 9. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.01/

 1. Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тариалан, Тосонцэнгэл, Цагааннуур, Шинэ-Идэр сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 2. Хөвсгөл аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Бүрэнтогтох, Рашаант, Улаан-Уул сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн
 4. Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсролын мэргэжилтэн
 5. Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын удамзүйн үнэлгээ, үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, цөм сүргийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа, Захиалагчийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Цагааннуур, Цагаан-Үүр сумдын Газрын даамал

 


 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.08.20/

 1. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн
 2. Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн
 3. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
 4. Шүүгчийн туслах
 5. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.20/

 1. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
 3. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч
 4. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.18/

 1. Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаандэлгэр, Хулд, Сайхан-Овоо, Гурвансайхан сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 2. Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Сайнцагаан, Луус, Дэлгэрцогт, Адаацаг сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Дундговь аймгийн Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилтан
 4. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Адаацаг,Баянжаргалан, Цагаандэлгэр,Сайхан-Овоо, Дэрэн сумдын Газрын даамал
 8. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Дотоод ажил, эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн асуудал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй болон хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засалт тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Эдийн засаг, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 19. Дундговь аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Байгалийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Дундговь аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн
 21. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхангай, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Дэрэн, Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Адаацаг, Өндөршил сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 22. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхангай, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Дэрэн, Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Адаацаг, Өндөршил, Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, Цагаандэлгэр, Өлзийт сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 23. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгтэгч, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 25. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 26. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 27. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 28. Дундговь аймгийн газрын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.18/

 1. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 2. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
 3. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 4. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч
 5. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 6. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.08.17/

 1. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Ахлах зөвлөх
 2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны Ахлах зөвлөх

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх халдваргүй өвчин, малын эм бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Аргалант, Архуст, Баян, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянчандмань, Бүрэн, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл сум дахь МЭТ-ийн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 9. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанбулаг, Аргалант, Архуст, Баян, Батсүмбэр, Баянцагаан, Баяндэлгэр, Баянчандмань, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Жаргалант, Заамар, Зуунмод, Лүн, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сум дахь МЭТ-ийн Тархвар зүйч
 10. Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумын Газрын даамал
 11. Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Аргалант, Баянжаргалан, Баянцогт, Баяндэлгэр, Борнуур, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Аудитор
 13. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн, хоршоо, ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэл, үржил селекцийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 20. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 21. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 22. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 23. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 24. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 25. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Алтанбулаг, Батсүмбэр, Баянцагаан, Борнуур, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч
 26. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шат, гамшиг, яаралтай тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний газрын Дарви сумын Хөдөлмөр, эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний газрын Мянгад  сумын Хөдөлмөр, эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.08.06/

 1. Шүүхийн хүний нөөцийн газрын Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан референт;
 3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Тамгын газрын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын туслах, хууль зүйн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.07.27/

 1. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 2,
 4. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч.

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.07.24/

 1. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-2,
 2. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч
 3. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Дотоод хяналтын улсын байцаагч,
 4. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч-2,
 6. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч-3,
 7. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-4,
 8. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын азрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч-2,
 10. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 12. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 13. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мандал сум дахь Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 14. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 15. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-2,
 16. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-2,
 17. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.07.20/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын цахим систем хариуцсан референт

 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-2,
 2. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 12. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 13. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 14. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, сум агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,
 18. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилгын машин механизм, механикжуулалтын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Геодези, зураг зүйн хэлтсийн Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хууль зүйн үйлчилгээний хэлтсийн Хууль зүйн асуудал хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан референт;
 3. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах зохион байгуулагч;
 4. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албаны Ахлах зохион байгуулагч /2/.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд харьяа байгууллагын удирдах ажилтны хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Яамны албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ахлах зохион байгуулагч;
 4. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвшөөрөл, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Дээд боловсролын салбарын хүний нөөц, оюутны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Салбарын их засвар, худалдан авалт, түүний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 7. Биеийн тамир, спортын салбар, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, яамны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Хэнтий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Түүх, нийгмийн ухаан, иргэний боловсролын судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 4. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Баянмөнх сумын улсын бүртгэгч;
 2. Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Галшар сумын улсын бүртгэгч

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Захиргаа, удирдлагын газрын Стратегийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан ахлах референт;
 2. Маргаан хянан шалгах газрын Хяналт шалгалт хариуцсан референт;
 3. Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын цахим систем, гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын асуудал хариуцсан шинжээч;
 4. Маргаан хянан шалгах газрын Маргааны асуудал хариуцсан шинжээч;
 5. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Арга зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан ажилтан,
 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сум хариуцсан татварын улсын байцаагч,
 13. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн мэргэжилтэн,
 15. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 18. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 19. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 20. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 21. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 22. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 23. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 24. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Дорнод аймгийн Чулуунхороот Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 40. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 41. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан,
 43. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Ялалт ажлын албаны зохион байгуулагч.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 3. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын Тархвар зүйч,
 4. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Буянт сумын Тархвар зүйч,
 5. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ногооннуур сумын Тархвар зүйч.
 6. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч,
 2. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Орхон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран сайхан хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны “Дотоод” аудитор /мэргэжилтэн/,
 6. Орхон аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, малын селекц, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Орхон аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан сумын мэргэжилтэн /2/,
 9. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Оношилгоо, эмчилгээний технологи, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн мэргэжилтэн.

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.10/

 1. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Ховд аймгийн Ховд сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Ховд аймгийн Булган сумын Байгаль хамгаалагч,
 5. Ховд аймгийн Буянт сумын Байгаль хамгаалагч,
 6. Ховд аймгийн Дарви сумын Байгаль хамгаалагч,
 7. Ховд аймгийн Цэцэг сумын Байгаль хамгаалагч,
 8. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Байгаль хамгаалагч,
 9. Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасгийн бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 11. Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 12. Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Ховд аймгийн Дуут сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Ховд аймгийн Дуут сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн.

 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.10/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 2. Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 3. Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 5. Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 6. Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 7. Төрийн албаны зөвлөлийн Дорнод аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 8. Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 9. Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 10. Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 11. Төрийн албаны зөвлөлийн Өмнөговь аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн
 12. Төрийн албаны зөвлөлийн Сүхбаатар аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 13. Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 14. Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 15. Төрийн албаны зөвлөлийн Увс аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 16. Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 17. Төрийн албаны зөвлөлийн Хөвсгөл аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 18. Төрийн албаны зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга.

 


БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.09/

 1. Булган аймгийн Баян-Агт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 2. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 3. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Сумын нийгмийн ажилтан,
 6. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 7. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч /6/
 8. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 10. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 11. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Булган аймгийн Дашинчилэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Булган аймгийн Могод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Булган аймгийн Могод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 16. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 18. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 19. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 21. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 22. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 25. Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 29. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 30. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 34. Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 35. Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 37. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Булган аймгийн Тэшиг сумын Байгаль хамгаалагч,
 41. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Байгаль хамгаалагч,
 42. Булган аймгийн Рашаант сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Булган аймгийн Баяннуур сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.08/

 1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн технологи, программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Архивын ерөнхий газрын Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний газрын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сургалт сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамжариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос хийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч /2/
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч /3/
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйхалдвар хамгааллын улсын байцаагч /3/
 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/2/
 12. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 13. Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 14. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Номгон сумын Хөдөлмөр эрхлэлтхаламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Хүрмэн сумын Хөдөлмөр эрхлэлтхаламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Мал эмнэлгийн газрын Зоонозын халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажллагааны мэргэжилтэн /3 /
 18. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын Гадаад харилцаааялал жуучлалын мэдээллийн төв хариуцсан мэргэжилтэн

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Алаг-Эрдэнэ сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 2. Рашаант сумын Байгаль хамгаалагч,
 3. Рашаант сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Рашаант сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Тосонцэнгэл сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Тосонцэнгэл сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Хатгал тосгоны Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Хатгал тосгоны Аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Мөрөн сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 10. Шинэ-идэр сумын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Шинэ-идэр сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Жаргалант сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Жаргалант сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Цагааннуур сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 15. Цагаан-Үүр сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 16. Цагаан-Уул сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Цагаан-Уул сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Цагаан-Уул сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 19. Цэцэрлэг сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Түнэл сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Улаан-Уул сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 22. Чандмань-Өндөр сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Чандмань-Өндөр сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Төмөрбулаг сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Түнэл сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Их-Уул сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Архангай аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 2. Архангай аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 3. Баян-Өлгий аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 4. Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 6. Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 8. Дорнод аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 9. Дорнод аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 10. Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 11. Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 12. Сэлэнгэ аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 13. Сэлэнгэ аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 14. Ховд аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 15. Төв аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 16. Өмнөговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 17. Увс аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Татварын хэлтсийн Алтай сумын Татварын улсын байцаагч,
 3. Татварын хэлтсийн Тонхил сумын Татварын улсын байцаагч,
 4. Татварын хэлтсийн Чандмань сумын Татварын улсын байцаагч,
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хилийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын улсын байцаагч,
 7. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дарив сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дэлгэр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөхморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.03/

 1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Шийдвэрийн биелэлт, сум хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн,
 5. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Хишиг-Өндөр сумын Газрын даамал,
 8. Рашаант сумын Газрын даамал,
 9. Баяннуур сумын Газрын даамал
 10. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний албаны Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны Шимэгтчих, халдваргүй өвчин, малын эм био бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Баяннуур сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 15. Бугат сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагчийн,
 16. Бүрэнхангай сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 17. Орхон сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 18. Сайхан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 19. Сэлэнгэ сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 20. Хутаг-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 21. Баян-Агт сумын Тархвар зүйч,
 22. Баяннуур сумын Тархвар зүйч,
 23. Бугат сумын Тархвар зүйч,
 24. Бүрэгхангай сумын Тархвар зүйч
 25. Гурванбулаг сумын Тархвар зүйч,
 26. Дашинчилэн сумын Тархвар зүйч
 27. Могод сумын Тархвар зүйч
 28. Орхон сумын Тархвар зүйч,
 29. Рашаант сумын Тархвар зүйч,
 30. Сайхан сумын Тархвар зүйч,
 31. Сэлэнгэ сумын Тархвар зүйч,
 32. Тэшиг сумын Тархвар зүйч,
 33. Хангал сумын Тархвар зүйч,
 34. Хишиг-Өндөр сумын Тархвар зүйч,
 35. Хутаг-өндөр сумын Тархвар зүйч,
 36. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор, хяналт шалгалтын байцаагч,
 37. Эрүүл мэндийн газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, бүтээмж хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Эрүүл мэндийн газрын Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Эрүүл мэндийн газрын Бэлгийн замаар дамжих халдвар, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, өсвөр үе залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүй, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ, лаборатори, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Сургалт, судалгаа арга зүйн албаны Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 43. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Түүх нийгэм, газарзүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 44. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамирын боловсрол, дотуур байр, нийгмийн ажилтан хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Сэлэнгэ сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 47. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 48. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 49. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 50. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 51. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.02/

 1. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 2. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 3. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 4. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 5. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 6. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
 8. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
 9. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
 11. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 21. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 23. Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 25. Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 28. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 29. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 30. Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 31. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 32. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 33. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 34. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 4 дүгээр багийн зохион байгуулагч
 35. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 7 дугаар багийн зохион байгуулагч
 36. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 8 дугаар багийн зохион байгуулагч
 37. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 38. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 39. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 40. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Баянтээг багийн зохион байгуулагч

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.02/

 1. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо хариуцсан ахлах референт
 2. Захиргаа, удирдлагын газрын Зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /2/

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.29/

 1. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Төсөв санхүү хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын биеийн тамирын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын түүх, нийгмийн ухаан, газарзүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын насан туршийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/

 1. Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 2. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 3. Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 4. Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 5. Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биологийн төрөл зүйл, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Байгалийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамир, дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 13. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 14. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/
 1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч /5/;
 2. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Нийслэлийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч /4/;
 3. Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэгч /2/;
 4. Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/

 1. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баянмөнх сумын байгаль хамгаалагч,
 2. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баян-Адарга сумын байгаль хамгаалагч,
 3. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баян-Овоо сумын байгаль хамгаалагч,
 4. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 5. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 6. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 7. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биндэр сумын байгаль хамгаалагч,
 8. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биндэр сумын байгаль хамгаалагч,
 9. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Жаргалтхаан сумын байгаль хамгаалагч,
 10. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Мөрөн сумын байгаль хамгаалагч,
 11. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Гурванбаян тосгоны байгаль хамгаалагч,
 12. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бэрх хотын байгаль хамгаалагч,
 13. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Хэнтий аймгийн Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Хэнтий аймгийн Бэрх хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Хэнтий аймгийн Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 44. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 47. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 48. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 49. Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 50. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 51. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 52. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 53. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 54. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 55. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 56. Хэнтий аймгийн Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 57. Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 58. Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 59. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 60. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 61. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 62. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 63. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр багийн зохион байгуулагч,
 64. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 65. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 3 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 66. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 4 дүгээр багийн зохион байгуулагч,
 67. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 6 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 68. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын 5 дугаар багийн зохион байгуулагч.

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 2. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 3. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 5. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 9. Сонгинохайрхан дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 2. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 3. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 4. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 5. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 6. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 7. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 8. Мал эмнэлгийн газрын Бүрд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 9. Мал эмнэлгийн газрын Гучин-Ус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 10. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 11. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 12. Мал эмнэлгийн газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 13. Мал эмнэлгийн газрын Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 14. Мал эмнэлгийн газрын Сант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 15. Мал эмнэлгийн газрын Тарагт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 16. Мал эмнэлгийн газрын Уянга сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 17. Мал эмнэлгийн газрын Хайрхандулаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 18. Мал эмнэлгийн газрын Хархорин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 19. Мал эмнэлгийн газрын Хужирт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Мал эмнэлгийн газрын Богд сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 21. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 22. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 23. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 24. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 25. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 26. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 27. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гучин-Ус сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 28. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Арвайхээр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Гучин-ус сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Уянга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан,
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн-2,
 6. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал,
 9. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхдийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 23. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 25. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор,
 26. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр, газар тариалангийн, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Багийн нийгмийн ажилтан -2,
 29. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 34. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр газар тариаланийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Шивээговь сумын Байгаль хамгаалагч.

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Радио, телевиз, нийгмийн мэдээллийн сүлжээний бодлого, зохицуулалтын газрын Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын гарааны бизнесийг хөгжүүлэх бодлого зохицуулалтын мэргэжилтэн.

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Цөмийн технологийн бодлогын газрын Эрчим хүчний бус цөмийн технологи, инновацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Тамгын газрын Гадаад харилцааны мэргэжилтэн;
 2. Тамгын газрын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.25/

 1. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газрын зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын “Газрын даамал”
 7. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны  хяналтын улсын байцаагч,
 9. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Орхон аймгийн Байгаль, орчин, аялал жуучлалын газрын Дотоод ажил, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 


ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.22/

 1. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Овоо сумын Газрын даамал,
 4. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Гурванбаян тосгоны Газрын даамал,
 5. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 7. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 9. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 13. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батноров сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 14. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Адарга сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 15. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баянхутаг сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 16. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Галшар сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 17. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Норовлин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 18. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Өлзийт тосгоны Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 19. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан Улсын ахлах байцаагч,
 20. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.
 21. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянхутаг сумын Улсын байцаагч,

 22. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын Улсын байцаагч,

 23. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Жаргалтхаан сумын Улсын байцаагч,

 24. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнхэрмандал сумын Улсын байцаагч,

 25. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөдэлгэр сумын Улсын байцаагч,

 26. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дадал сумын Улсын байцаагч,

 27. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Норовлин сумын Улсын байцаагч,

 28. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Батноров сумын Улсын байцаагч,

 29. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Овоо сумын Улсын байцаагч,

 30. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мөрөн сумын Улсын байцаагч,

 31. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хэрлэн сумын Улсын байцаагч,

 32. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын Тархвар зүйч,

 33. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Жаргалтхаан сумын Тархвар зүйч,

 34. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнхэрмандал сумын Тархвар зүйч,

 35. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөдэлгэр сумын Тархвар зүйч,

 36. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дадал сумын Тархвар зүйч,

 37. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Норовлин сумын Тархвар зүйч,

 38. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Овоо сумын Тархвар зүйч,

 39. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мөрөн сумын Тархвар зүйч,

 40. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хэрлэн сумын Тархвар зүйч,

 41. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Батширээт сумын Тархвар зүйч,

 42. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Биндэр сумын Тархвар зүйч,

 43. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дархан сумын Тархвар зүйч,

 44. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Галшар сумын Тархвар зүйч,

 45. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхаан сумын Тархвар зүйч,

 46. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бор-Өндөр сумын Тархвар зүйч,

 47. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Адарга сумын Тархвар зүйч.


ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.22/

 1. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Төв аймгийн Баянцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Төв аймгийн Аргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Төв аймгийн Баян сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Төв аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Төв аймгийн Аргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 44. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 47. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 48. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 49. Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 50. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 51. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 52. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 53. Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 54. Төв аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 55. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 56. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 57. Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 58. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 59. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 60. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.21/

 1. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 2. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,
 8. Алтанширээ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн,
 9. Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.21/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Алтанцөгц сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Цэнгэл сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч,
 3. Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 8. Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 9. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. үндэслэн Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.20/

 1. Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Хууль, эрх зүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ажилтан,
 2. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Захиргааны эрх зүйч, гэрээний мэргэжилтэн,
 4. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөгжлийн бодлого, хот төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн орлогын мэргэжилтэн,
 11. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, спорт, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Төмөр замын тээврийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч;
 4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Зам, тээврийн хяналтын хэлтсийн Зүүн болон говийн бүс нутгийн авто замын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах.

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Мэдээллийн технологийн газрын Техникийн албаны ахлах референт;
 2. Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамжийн албаны референт;
 3. Нийслэлийн статистикийн газрын мэргэжилтэн;
 4. Баянзүрх дүүргийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн;
 5. Баянзүрх дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Баянгол дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Баянгол дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 9. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 10. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 


 

 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим, бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Физик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар Хими, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, зураг зүй, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Богд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 7. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тарагт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 8. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 9. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 10. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 11. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Газрын даамал.

 


 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд улсын ахлах байцаагч,
 2. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч,
 3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 4. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 7. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч,
 13. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Ахлах дотоод аудитор,
 14. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор,
 15. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Асгат сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сүхбаатар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Эрдэнэцагаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Барилгын салбар, тээвэр, холбоо, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Худалдааны салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 3. Статистикийн хэлтсийн Худалдааны салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Наранбулаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Эрүүл мэндийн газрын Гэр бүл, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Эрүүл мэндийн газрын Гамшиг яаралтай тусламж, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Эрүүл мэндийн газрын Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Баруунтуруун сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 12. Давст, сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 13. Цагаанхайрхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 14. Баруунтуруун сумын газрын даамал
 15. Зүүнхангай сумын газрын даамал
 16. Өлгий сумын газрын даамал
 17. Тэс сумын газрын даамал
 18. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл,магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Мал эмнэлгийн газрын Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 20. Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 21. Мал эмнэлгийн газрын Өлгий сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 22. Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 23. Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Ховд аймгийн Чандмань сумын газрын даамал.

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Жаргалтхаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Баян-Адарга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Гурванбаян тосгоны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Батлан хамгаалах, мэдээлэл технологийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Бүс нутаг, хот төлөвлөлт, зам тээврийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Гадаад харилцаа, худалдааны салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Судалгаа, шинжилгээний газрын Судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтэн /2/;
 5. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Байгаль орчин, аялал жуулчлал, хот байгуулалтын салбар хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 7. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Xуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн;
 9. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитийн хэлтсийн Xууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үндэсний хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.14/

 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Автозам, тээвэр, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч,
 5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч,
 6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч,
 8. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл, оношилгоо эмчилгээний технологи, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Өсвөр үе, залуучууд, ахмад настны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай гамшиг, эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.14/

 1. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Эрх зүйн акт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сум агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, газрын харилцаа, уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ХУУЛЬ, ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.13/

 1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Дотоод ажил, үндэсний болон дэд хөтөлбөр хариусан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сургалт сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 


 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.13/

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн статистик бүртгэл мэдээллийн мэргэжилтэн,
 3. Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл, хяналт, хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, мэргэшсэн төсөвчин,
 5. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяндэлгэр сумын мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 6. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Эрдэнэцагаан сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,
 7. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Эрдэнэцагаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч.

 


 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.12/

 1. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 4. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Матад сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 5. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 6. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяндун сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 7. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтүмэн сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 8. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 9. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 10. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Гурванзагал сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 11. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Халхгол сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 12. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хөлөнбуйр сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 13. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Чулуунхороот сумдын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул сумын байцаагч,

 15. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сэргэлэн сумын байцаагч,

 16. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Халхгол сумын байцаагч,

 17. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хөлөнбуйр сумын байцаагч,

 18. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дотоод аудитор-санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч,

 19. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Матад сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 20. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дашбалбар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 21. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Чулуунхороот сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.12/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны албаны Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Төгрөг сумын Газрын даамал,
 8. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Есөнзүйл сумын Газрын даамал,
 9. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бүрд сумын Газрын даамал,
 10. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бат-Өлзий сумын Газрын даамал.

 


 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.11/

 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын Олон нийттэй харилцах, тандалт, шуурхай удирдлагын хэлтсийн Эрт сэрэмжлүүлэг, хариу арга хэмжээ, онцгой байдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын Олон нийттэй харилцах, тандалт, шуурхай удирдлагын хэлтсийн Тандалт судалгаа, эрсдэл, салбар хоорондын хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийн өгөгдлийн сангийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологи, системийн нэвтрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Эм, үйлдвэрлэл, технологийн газрын Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэмжлийн нэгдмэл байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч.

 


 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.11/

 1. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн;
 3. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтсийн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн /4/;
 4. Зураг төсөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн; /Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2020 оны 5 сарын 12-ны өдрийн А-1/579 тоот албан бичгээр уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг түр хугацаагаар хойшлуулав/

 


 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.08/

 1. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Сум, багийн бодлого үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн,
 2. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Агентлаг байгууллагын үйл ажиллаагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн, аймгийн Засаг даргын туслах,
 3. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн,
 4. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,
 5. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн зарлагын бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн.

 


 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.08/

 1. Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгаалалын хяналтын улсын байцаагч;
 3. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 4. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 5. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Мэдээллийн технолгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.07/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 8. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч.

 


 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.07/

 1. Маргаан хянан шалгах газрын Төрд учруулсан хохирол хариуцсан референт;
 2. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Төрийн албаны сургалт хариуцсан референт;
 3. Маргаан хянан шалгах газрын Ёс зүйн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч;
 4. Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Төрийн албаны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 


 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 1. Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамжийн албаны ахлах референт;
 2. Тамгын газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн референт;
 3. Дотоод аудит мониторингийн хэлтсийн референт;
 4. Олон нийттэй харилцах хэлтсийн Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан референт;
 5. Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн референт;
 6. Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Шагнал дотоод ажил хариуцсан референт;
 7. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Шинжилгээ судалгаа, түүврийн албаны Нээлттэй мэдээлэл, аж ахуйн нэг байгууллагын түүврийн дизайн хариуцсан статистикч;
 8. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Шинэчлэл хөгжлийн албаны Тогтвортой хөгжлийн зорилгын шалгуур үзүүлэлт хариуцсан статистикч,
 9. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Үндэсний тооцооны албаны статистикч.

 


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 1. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 


 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Засгийн газрын тусгай сан, салбарын авлага, өр төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.  /ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 5 сарын 5-ны 01/1728 тоот албан бичгээр уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг цуцлав/

 


 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Дээд боловсролын газрын Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, чанарын үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Ерөнхий боловсролын газрын Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчны аюулгүй байдлын стандарт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн Боловсролын салбарын статистик, мэдээллийн сан, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Тусгай хэрэгцээт боловсролын хэлтсийн Сургалтын орчин, сурах бичиг, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Санхүү, эдийн засгийн газрын Ерөнхий боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Санхүү, эдийн засгийн газрын Салбарын хөтөлбөр, арга хэмжээ болон сургуулийн өмнөх боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Захиргааны хэлтсийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хууль тогтоомжийн биелэлт, дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 9. Урлаг, уран бүтээлийн хэлтсийн Тайз, циркийн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 10. Урлаг, уран бүтээлийн хэлтсийн Хөгжмийн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн Ном хэвлэл, утга зохиол бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Төрийн захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.04/

 


 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.29/

 


 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.28/

 1. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн сүлжээ, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Программ хангаж, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түгээх сүлжээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түлшний бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Дамжуулах сүлжээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 9. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, Стандартчлал, нормчлалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулаан хангамжийн горим, тооцоо, үр ашиг хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн Эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Түлшний хангамжийн хэлтсийн Цэвэр түлш, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Түлшний хангамжийн хэлтсийн Нүүрсний хангамж зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газрын Дулааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч.

 


 

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.04.28/

 1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Гүйцэтгэлийн удирдлага, тайлагналт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч;

 


 

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл, дугаарын үйлдвэрийн хяналт, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хариуцсан шинжээч;
 2. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Автотээврийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч.

 


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин Дэд бүтэц хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;
 2. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин дэд бүтэц хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч;
 3. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтэц, байгаль орчин хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 4. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээргийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч.

 


 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Баяннуур сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дэлүүн сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 


 

САНГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн Сүлжээ, үйлдлийн болон удирдлагын систем хариуцсан мэргэжилтнийг албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Хоёр талт эх үүсвэрээр санхүүжиж буй зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.15/

 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрлийн харьяатын газарт Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн;
 2. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 3. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 4. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 5. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 6. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрлийн газрын Мэдээллийн төвийн мэргэжилтэн;
 7. Захиргаа, удирдлагын газрын сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 8. Өмнөд бүс дэх газар /Өмнөговь аймагт байршдаг/-ын Дундговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн;
 9. Зүүн бүс дэх газар /Дорнод аймагт байршдаг/-т мэргэжилтэн.

 


 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.15/


 

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.14/

 1. Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албаны Гадаад хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албаны Иргэдийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.04.14/

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан