Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Өвөрхангай аймгийн төрийн албан хаагчидтай уулзаж, санал бодлыг нь сонслоо

 

Өвөрхангай, Архангай, Баянхонгор, Дундговь, Өмнөговь аймгийн төрийн албан хаагчид бүсчилсэн сургалтад хамрагдсан талаар мэдээлж байсан билээ.                                                                                                 

 

 

“Цогц чадамжийг нэвтрүүлэх нь: Ёс зүйн зөвлөлийг бэхжүүлэх, хүний нөөцийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах” бүсчилсэн сургалтын нээлтэд Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг болон Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга А.Ишдорж нар оролцсоны зэрэгцээ төрийн зарим байгууллагуудын үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээний явц байдалтай танилцаж, төрийн албан хаагчид, иргэдийн санал, бодлыг сонсож ажиллалаа.

 

Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчидтай хийсэн уулзалтын үеэр цар тахлын нөхцөл байдалд төрийн тусгай, хяналтын чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа мэргэжлийн хяналтын байгууллага ажлын ачаалалтай байгааг дурдаад төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албан хаагчийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагын талаар мэдээлэл хийлээ. Тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Дуламсүрэн “Салбарын хуулийг Төрийн албаны тухай хуультай зэрэгцүүлэн чанд мөрдөж, хууль гэдэг нэг л “даргатай” ажиллаж байгаагаа” хэлэв. Мөн зарим албан тушаалын тодорхойлолт, цалин хөлсний хэмжээ, төрийн албан хаагчдын харилцаа хандлагын талаар асуудал хөндөж, орон нутагт хүнсний аюулгүй байдлыг хариуцсан албан тушаалтан байхгүй талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжилж өгөхийг хүслээ.

 

 

 

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль руу ороход сурагч, багш төдийгүй гаднаас нэвтэрч буй бүх хүний биеийн халуун, хувийн мэдээллийг бүртгэж  тусгай үнэмлэхээр нэвтрүүлж байв. Уг ажлыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас хэрэгжүүлж нэгдсэн цахим бүртгэлтэй болгосон байна.

 

 

Сургуулийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа талаар сургуулийн захирал Г.Зууннаст танилцуулаад 2014 онд баригдсан тус сургууль нь номын сан, уншлагын танхимгүй төдийгүй биеийн тамирын хичээл орох гадаа талбайг тус сургуулийг барьсан гүйцэтгэгч хийлгүй орхисон хүндрэл байгааг дурдлаа.

 


Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаатай танилцах үеэрээ  2021 оны 11 дүгээр сард болсон Үндэсний хорооны хурал дээр яригдсан зарим асуудлууд, түүний дотор газрын харилцаатай холбоотой гомдол, өргөдөл нийт ирсэн гомдлын 57 хувийг эзэлж байгаад дүгнэлт хийн ажиллах шаардлагатайг хэллээ. Түүнчлэн үйл ажиллагаандаа хатуу хариуцлага, хяналт хэрэгжүүлж ажиллах, санаатай болон санамсаргүй алдаа гаргахгүй байх, салбарын онцлогт тохирсон иргэдэд хүргэх үйлчилгээг хүнд сурталгүй, нээлттэй, хурдан шуурхай цахимаар хүргэхэд анхааран ажиллахыг зөвлөлөө. Тус байгууллагын Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн н.Хашхүү төрийн албаны мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах талаар тодруулга асуулт асууж хариулт авлаа.

 

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Ариунболд “Манай байгууллага 40 хүний орон тоотой ажиллаж байгаа бөгөөд 19 суманд 21 газрын даамал ажилладаг. Мэргэжилтэй боловсон хүчин хомс байгаа төдийгүй ангилал, зэрэглэл, цалингийн шатлалаас хамааран ТЗ-5 ангиллын цалинг бага учраас онцлог мэргэжлийн хүн ажиллах сонирхолгүй байна. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэргэжлүүд дээр төлөвлөлт, архитектор, барилгын инженер зэрэг хот байгуулалт, төлөвлөлт, инженерчлэлийн бусад мэргэжлийг нэмэх хэрэгтэй” гэсэн санал дэвшүүллээ.

 

 

 

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр төрийн албан хаагчид үргэлж суралцах болсон. Манай улс авлигын индексээр байр урагшлахгүй байгаа нь төрийн байгууллагууд бүрэн цахимжаагүй, мөн хүнд суртал байсаар байгаад оршиж байна. Хот байгуулалт, төлөвлөлт иргэдэд шууд харагдаж, үнэлэгддэг ажил тул зөв ойлгуулах, төрийн бүхий л үйлчилгээг сум, баг, байгууллагад хүргэх, ёс зүй, соён гэгээрлийн ажил чухал байгааг Төрийн албаны зөвлөлийн дарга онцлов.

 

 

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс төрийн байгууллагын цахимжилтыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж, иргэдэд хүргэх үйлчилгээг шуурхай болгох талаар ахиц дэвшил гаргаж, хот хөдөөгийн ялгааг арилгасан стандартыг мөрдүүлэх ажлыг хэвшүүлжээ. Угтах үйлчилгээ, мэдээлэл технологийн ажилтан Д.Очирбат үйлчилгээ авах иргэд ирсэн зорилгоо цахимаар бүртгүүлэн, дарааллын баримтыг хэвлэн авч, программын заасан холбогдох албан хаагч дээр очиж төрийн үйлчилгээ, заавар, зөвлөмж аваад гарахдаа төрийн албан хаагчийг үнэлэх линк холбоос утасны дугаарт нь ирэх программын зохицуулалтыг программчилсан тухайгаа танилцууллаа. Түүнчлэн аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байрлах бусад төрийн байгууллагын интеграци, холболт, иргэд өргөдөл, гомдол өгөх үйлчилгээг амжилттай цахимжуулсан түүний амжилтыг үнэлж “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнасныг гардууллаа.  

 

 

 

Аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр иргэд үйлчлүүлэхээр ирэхдээ тасалбар авч холбогдох ажилтантай цонхонд  очиж үйлчлүүлэх бөгөөд хүлээлгийн танхим, зай талбай, иргэдэд үйлчлэх таатай орчныг бүрдүүлсэн байв.

 

 

Шаардлагатай гарын авлага, ном, гарын авлага, танилцуулга уншиж танилцахад нь иргэдэд хэрэгтэй нүдний шил, бүх төрлийн гар утасны цэнэглэгчийг мөн байршуулсан байна. Тус төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдтэй уулзаж ярилцахад сэтгэгдэл өндөр байлаа.

 

 

Арвайхээр хотын хэмжээнд 56 цэгт 146 хяналтын камерыг байршуулсан нь гэмт хэргийн илрүүлэлт, тоо хэмжээг багасгаж, урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой болжээ.

 

 

 

Аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн үйлчилгээний төв нь байгуулагдаад удаагүй ч төрийн байгууллагуудын оролцоо, цахимжилтыг жишиг болгон амжилттай нэвтрүүлсэн байна. 

 

 

Өвөрхангай аймгийн төвийн Арвайхээр хотын захирагчийн Ажлын албаны үйл ажиллагаатай танилцах үеэр аймгийн төв нь хүн амын тоо, түр оршин суугч олонтой бөгөөд төрийн захиргааны албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, байгууллагын бүтцийг дахин авч үзэх талаар хүсэлт тавилаа. Хот өргөжин тэлэх, хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр төрийн үйлчилгээ үзүүлэх төрийн албан хаагчдын ачаалал нэмэгдэж байгааг мөн онцолж байлаа. 

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга дээрх байгууллагуудаар орж танилцсаны дараа аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид, харьяа агентлагуудын удирдах албан тушаалтнуудад төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд “Ёс зүй-хандлага. Ёс зүйтэй шийдвэр гаргалт”  сэдвээр, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн зөвлөх Д.Дэмчигсүрэн “Төрийн албаны бүтээмж, хандлага, ёс зүй” сэдвээр тус тус дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч сургалт хийв. Сургалтад Өвөрхангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга О.Пүрэвдорж, Аймгийн засаг дарга А.Ишдорж нар оролцов.

 

  

Аймгийн аудитор О.Батжаргал төрийн албан хаагчдын ажлын цагийн зөрүүг хот, хөдөөд арилгах, Хөдөлмөрийн тухай хууль шинээр батлагдан гарсантай уялдуулан өдрийн цайны цаг, амралтын цагийг өөрчлөх, Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалд төрийн албан хаагчдын эрүүл мэндэд анхаарах, гэр бүлдээ цаг зав зарцуулахад нь зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байгаа талаар санал хэлэв. Мөн Ковид-19 туссан ажилтнууд өвчлөлийн дараах хүндрэлд өртөж  амархан ядарч сульдах, ачаалал даахгүй болох тал ажиглагдаж, энэ нь  ажлын үр дүнд нөлөөлж байна. Үүнийг Эрүүл мэндийн яам шинжлэх ухаанчаар судлах нь зүйтэй байна гэв.

 

 

“Төрийн албаны тухай хууль төрийн албан хаагчдын хандлага соёлыг зөв чиглэлд оруулж байна. Орон нутагт яам, агентлагийн босоо тогтолцоо, томилгоо, ангилал, зэрэглэл, цалингийн ялгаа өөр өөр ойлголт төрүүлж байна. 21 аймаг, нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, захиргаа биш яамны системтэй болоод байна гэж харж байна. Төрийн албан хаагчид анхан, дунд шатанд томилогдоод удалгүй ноён зан сууж байна” гэж аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэн хэллээ.

 

Аймгийн Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийнн дарга Н.Энхцэцэг хэлэхдээ “Төрийн албаны тухай хууль маш сайн хууль, үүний дархлааг сулруулах хуулийн төсөл явж байна, хуулийн хэрэгжилтийн талаар судалгаа авч хүргүүлэх, лобби бүлэг байгуулах” асуудлыг хөндсөн бол төрийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөл бололцоогоор хангах, нийгмийн баталгааг нь төр бүрэн хангах, төвлөрлийг сааруулах зэрэг санал, санаачилгыг бусад төрийн албан хаагчид болоод аймгийн удирдлагууд дэвшүүлж байлаа.

 

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан