Хөдөө орон нутгийн болон түр оршин суух харьяалалтай иргэдийг бүртгэхгүй

Хүний эрхийн үндэсний комисс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад гарсан сул орон тоо нөхөх сонгон шалгаруулалт 2018 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулагдах юм.

Хаана ямар ажлын байр байгааг та сонирхож байвал дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй эндээс http://66.181.166.126/test/web/ танилцаарай. Нийслэлд зохион байгуулагдах дээрх сонгон шалгаруулалтад хөдөө орон нутгийн болон түр оршин суух харьяалалтай иргэдийг бүртгэхгүйг анхаарна уу?

 

Хүний эрхийн Үндэсний комисс, Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас зарлагдаад байгаа ажлын байрны шаардлагатай танилцана уу

 

Ямар байгууллага

Хариуцах асуудал

Эзэмшсэн байх  боловсрол, мэргэжил

Ажлын  туршлага

Мэргэшлийн шаардлага

Хүний эрхийн Үндэсний комисс

 


Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтэс Референт

 

Эрх зүйч, магистр

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Хүний эрх эсвэл олон улсын гэрээ,эрх зүйн асуудлаар мэргэшсэн.

Энэ чиглэлээр зохих сургалтанд хамрагдаж байсан

Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 

Зорилтот бүлгийн залуучуудын хөгжил, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

Нийгмийн ажилтан, улс төр судлал, сэтгүүлч, инженер

Төрийн захиргааны байгууллагад 6 сараас дээш ажилласан туршлагатай байх

 

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж сертификат авсан байх

 

 

 

НИЙСЛЭЛД ЗАРЛАГДААД БАЙГАА ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ

 

Ямар байгууллага

Хариуцах асуудал

Эзэмшсэн байх мэргэжил

Ажлын  туршлага

Мэргэшлийн шаардлага

1.Багануур дүүргийн

Засаг даргын Тамгын газар

Тайлан мэдээ, өмч хариуцсан мэргэжилтэн

Эдийн засагч, нягтлан бодогч

 /БД-ийн иргэн байх/

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

 

2.Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба

СӨХ, нийтийн тээвэр хариуцсан мэр-гэжилтэн

Харгалзахгүй

/БД-ийн иргэн байх/

Төрийн байгууллагад  1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Төрийн болон удирдлагын чиглэлээр

3.Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

Нягтлан бодох бүртгэл, хуулийн этгээдтэй харилцсан мэргэжилтэн

Эдийн засагч, нягтлан бодогч

/БД-ийн иргэн байх/

Төрийн болон төсөвт байгууллагад   3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр

4.Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

Экологи, байгаль орчны мэргэжил

Улсад 3 жил ажилласан байх

Төрийн захиргааны чиглэлээр

 

Худалдаа, ахуйн үйлчилгээ х хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнсний бараа судлал, зохион байгуулалт

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Төрийн захиргаа

5.Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Олон улсын харилцаа

мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ

 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Сэтгүүлч

мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

-

 

Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан мэргэжилтэн

Техник хамгамж болон програм хамгамжийн инженер

Төрийн байгууллагад 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ

 

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжитлтэн

Эрх зүйч

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Төрийн удирдлагаар

 

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Эдийн засагч, математикч, мэдээлэл зүй, багш

Төрийн байгууллагад төсөл хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Бизнесийн удирдлагаар

 

Индекс, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль орчин, хот төлөвлөлтийн удирдлага

Төрийн байгууллагад             1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ

 

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт, үндэсний болон дэд хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Эдийн засагч

Төрийн байгууллагад             1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Төрийн удирдлагаар

 

Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Дулаан, цахилгаан, барилгын инженер

Төрийн байгууллагад              3-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Инженер

 

СӨХ, орон сууц, нийтийн аж ахуй хариуцсан

мэргэжилтэн

Инженер

Төрийн байгууллагад  3-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Инженер

 

Авто засвар болон бусад үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Автын инженер, бизнесийн удирдлага

Ажлын зохих туршлагатай байх

Төрийн удирдлагаар

 

дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Програм хангамж, дотоод сүлжээний инженер

төрийн байгууллагад  3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Мэдээлэл технологи, техник хангамжийн чиглэлээр

6.Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар

Авто зам, замын байгууламжийнматериалд лабораторийн шинжилгээ хийх, орц норм тогтоох Материалын мэргэжилтэн

Авто замын барилгын инженер

Харгалзахгүй 

Харгалзахгүй 

7.Нийслэлийн Архивын газар

Дотоод ажил хариуцсан

мэргэжилтэн

Эрх зүйч, эдийн засагч, гадаад харилцаа, төрийн захиргааны удирдлага

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх 

Архив албан хэрэг хөтлөлтөөр

8.Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар

Барилга, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Төсөв зохиох эрхтэй

 

Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер эсвэл ус хангамж, ариутгах татуургын инженер, Цахилгааны инженер

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Харгалзахгүй

9.Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

Соёлын үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

Соёл урлагийн менежер, удирдлага

Төрийн байгууллагад  5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Нийтийн удирдлага, төрийн удирдлага

10.Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар

Вэб програм хариуцсан мэргэжилтэн

Мэдээллийн технологи, програм хангамж

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр

 

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн

Бизнесийн удирдлага, компьютерийн чиглэлээр

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр /А3 сертификаттай/ Бизнесийн удирдлага, санхүүгийн чиглэлээр мэргэшсэн дипломтой байх

11.Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Эмчилгээний чанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Хүний их эмч

Үндсэн нарийн мэргэжлийн эмчээр 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Үндсэн мэргэжлийн аль нэг чиглэлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх

 

Барилгын техникийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, конструктор инженер /хийцийн зургийн/

Тухайн мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Тухайн хяналтын чиглэлээр

 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Эрүүл ахуйч их эмч, нийгмийн эрүү мэндийн судлаач

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн мэргэжил олгох курс төгссөн

 

Мал эмнэлгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эмч

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил 

Мал эмнэлгийн чиглэлээр

12.Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Ургамлын гаралтай зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологич, эрүүл ахуйч

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Харгалзахгүй

13.Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба

Иргэний танхим, сургалт, нийтийн сонсгол, хэлэлцүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн

Эрх зүйч, багш

Харгалзахгүй

Харгалзахгүй

 

Хорооны иргэдийн нийтийн хурал, тандалт судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны ажилтан, багш

Харгалзахгүй

Харгалзахгүй

 

Иргэний танхим

Төрийн захиргааны менежер, эрх зүйч, эдийн засагч, нягтлан бодогч, багш, нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, гэр бүл судлаач, газар зохион байгуулагч, нийгмийн халамж хамгааллын ажилтан

Харгалзахгүй

Харгалзахгүй

14. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

Гадаад харилцаа, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа хариуцсан 

Хүний их эмч

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Нарийн мэргэжлээр мэргэшсэн 

15. Нийслэлийн Тээврийн газар

Салбарын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Эрх зүйч, Авто тээврийн салбарын мэргэжилтэй

Харгалзахгүй

Харгалзахгүй

 

Эдийн засаг судалгааны мэргэжилтэн

Тээврийн эдийн засагч, Тээврийн логистик, Тээврийн менежмент, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежмент

Тээврийн салбарт 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Харгалзахгүй

16. Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн  дарга 

Эрх зүйч 

Харгалзахгүй

Харгалзахгүй

17.Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Шүүгчийн туслах

Эрх зүйч 

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан байх

 

 

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан

Мэдээллийн технологи, цахилгаан электроник

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан