Аймаг Сум Байгууллагын нэр Овог Нэр Чөлөөлөгдсөн шалтгаан Огноо
Архангай Цэцэрлэг Сум / дүүргийн здтг САМДАН БАТБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-01
Архангай Цэцэрлэг Сум / дүүргийн здтг ГАНХУЯГ БАТОРШИХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-01
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ МУСА ЖАЗИРА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ ХАТПА ЖАНАРБЕК ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ХУЛДАА АЛТАНСУМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ДАУЛЕТХАН АЛТЫНАЙ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ТОХОР АМИРХАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х МЕЛЬС АРХАЛЫХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ДOДАБАС АСАНБЕК ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ЕРКЕТАЙ ГҮЛАЙМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-03
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ХОЯНБАЙ ДИНА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ШАЙМУРАТ ЕРБОЛАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х АСИМХАН МАНАРБЕК ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ХАВАШТАЙ МАРАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х ЖУМАБАЙ МЕЙРАМХАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий * Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний х АРЫСТАНБЕК ХЫДЫР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-17
Баян-Өлгий Цагаан нуур Захирагчийн алба ТАРБЕК АЛМАСБЕК ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-10
Баян-Өлгий Цагаан нуур Цагааннуур тосгоны ЕБсургууль ЗАОТХАН АЛМАГҮЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-28
Баян-Өлгий Цагаан нуур Цагааннуур тосгоны ЕБсургууль ЖАНАТ СЕРИКБОЛАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-15
Баян-Өлгий Цэнгэл Цэнгэл сумын 2-р цэцэрлэг АХБАС КҮМИСХАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-02
Баян-Өлгий Цэнгэл Цэнгэл сумын ЗДТГ ТАХА ТАШКЕН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-16
Баянхонгор * Баянхонгор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар ДАДАЛ БОЛДБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-04
Баянхонгор * Баянхонгор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар ОСРОНДАМБА ТОЙВГОО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-30
Баянхонгор * Баянхонгор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар ЛҮНДАА САНСАРГОМБО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-22
Баянхонгор * Баянхонгор Музей БУЯНБАТ АЛТАНГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-28
Баянхонгор * Баянхонгор Музей ЦЭДЭНБАЛ ОДГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-10
Баянхонгор * Баянхонгор Хүнс хөдөө аж ахуйн газар СОДНОМПИЛ САИНХҮҮ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-05
Баянхонгор * Баянхонгор Эрүүл мэнд Нийгмийн даатгалын хэлтэс ЦЭЕЭНОЙДОВ СЭМЖИДДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-07
Баянхонгор Баянговь Баянговь Сум / дүүргийн здтг БАТБАЯР МӨНХ-ОЮУН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-14
Баянхонгор Баянлиг Баянлиг 11 жилийн сургууль ДАШДОРЖ БЯМБАСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Баянхонгор Баянлиг Баянлиг Сум / дүүргийн здтг АДЪЯА ГАНТУЛГА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-05
Баянхонгор Баянлиг Баянлиг сумын бага сургууль ДАНСРАН ДҮГЭРМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Баянхонгор Баянлиг Баянлиг ЭМТ ХОРОЛСҮРЭН НАРАНТОГТОХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-19
Баянхонгор Бөмбөгөр Бөмбөгөр Сум / дүүргийн здтг БИЛЭГТ ЧУЛУУНБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-01
Баянхонгор Гурванбулаг Гурван булаг Сум / дүүргийн здтг БАЯНЖАРГАЛ ЦЭДЭНДАМБАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-17
Баянхонгор Гурванбулаг Гурван булаг Сум / дүүргийн итх БУМЭРДЭНЭ ГАНДАЛАЙ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Булган * Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар СЭР-ОД ДҮҮРИЙМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-17
Булган Бүрэг хангай Бүрэгхангай сумын ЗДТГ ЦЭДЭНБАМБА ГАНБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-04
Булган Орхон Орхон сумын эмнэлэг ЦЭГМИД ДАВААНЯМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-01
Булган Сайхан Сайхан сумын ЗДТГ БАТ-ЭРДЭНЭ ЦЭРЭННАДМИД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-05
Булган Сайхан Сайхан сумын ЗДТГ БЯМБАСҮРЭН ЭНХЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-01
Булган Сайхан Сайхан сумын ЗДТГ БЯМБАДОРЖ ЯНЖМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-01
Булган Хангал Хангал сумын ЗДТГ, Хялганат тосгоны ЗААлба ОЮУНБАТ ГАНЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-01
Булган Хангал Хангал сумын ЗДТГ, Хялганат тосгоны ЗААлба ПҮРЭВДОО СЭРЖМЯДАГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-01
Говь-Алтай * Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар ПҮРЭВЖАВ ЗОЛЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-27
Говь-Алтай * Нийгмийн , халамж үйчилгээний хэлтэс ГАНЗОРИГ ПҮРЭВНОХОЙ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-01
Говь-Алтай * Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар ОЧИРБАТ ЭНХТӨР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-02
Говь-Алтай Алтай Алтай ерөнхий боловсролын сургууль СЭНГЭЭ ОТГОНЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-05
Говь-Алтай Алтай Алтай засаг даргын тамгын газар БАДАМ ЖАГВАРАЛДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-10
Говь-Алтай Баян-Уул Баян-Уул Хүн эмнэлэг РАВДАНДАШ ГАН-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-20
Говь-Алтай Халиун Халиун бүрэн дунд сургууль ЖАМБАЛ ТӨМӨРБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-01
Говь-Алтай Чандмань Чандмань 12 жилийн сургууль ЧИМЭДОЧИР БАЗАРРАГЧАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-01
Говь-Алтай Чандмань Чандмань Засаг даргын Тамгын газар ЁНДОН БАТЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-01
Говьсүмбэр * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар ДОРЖПҮРЭВ ОЮУНСАЙХАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-19
Говьсүмбэр * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар ГАНБОЛД ОЮУНСАРАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-19
Дархан-Уул * Дархан Оюуны ирээдүй цогцолбор ЗАГДРАГЧАА ОЮУНЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-13
Дархан-Уул * Дархан-Уул Аймаг ЗДТГ БИХААНЗ АМАРЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-12
Дархан-Уул * Дархан-Уул Аймаг ЗДТГ ЯДАМСҮРЭН ГЭРЭЛСҮХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-12
Дорноговь * Аймгийн Биеийн тамир, спортын газар СУГАР САЙНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-01
Дорноговь * Аймгийн ЗДТГ ДАМБАА НАРАН-ОТГОН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-28
Дорноговь * Дорноговь аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс ШАТАР ЭНХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-27
Дорноговь * Замын үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын ал НАЙДАН АЛДАРБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-31
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар УХНА ГАНЧУЛУУН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар БАТДЭЛГЭР ДАНЗАНРАГЧАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар БАЯРНЯМ ЛЭГШИД-ЯРИحدفЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар НАМСРАЙЖАВ МӨНХСҮЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар СУГИРЖАВ МӨНХТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар ПҮРЭВХҮҮ ОДОНЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар ГЕННАДИЙ САЙНСАНАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар СААРАЛ ЭРДЭНЭ-ОРГИЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Дорноговь Сайншанд Сайншанд 5-р сургууль ДАШ ЦЭРЭНБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-24
Дорноговь Сайншанд Сайншанд сумын 4-р цэцэрлэг ЧУЛУУН ОТГОНТУУЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-01
Дорнод * Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс СҮХБААТАР БАТЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-14
Дорнод * Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс БАТЖАРГАЛ ЕСҮЙ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-14
Дорнод * Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ЧАНЦАЛ ОДГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-14
Дорнод Баянтүмэн Баянтүмэн Сумын 8 жилийн сургууль ЭНХЖАРГАЛ ЦЭЦЭГДАРЬ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-26
Дорнод Гурванзагал Гурван загал сумын здтг ДАМДИНСҮРЭН АЛТАНСУВД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-09
Дорнод Гурванзагал Гурван загал сумын здтг СҮХЭЭ ГАЛБАДРАХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-09
Дорнод Гурванзагал Гурван загал сумын здтг БАЯРМАА ӨСӨХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-01
Дорнод Чулуунхороот Чулуунхороот Сумын здтг ДАШНАМЖИЛ НАРАНБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-26
Дундговь Адаацаг Ду Адаацаг сумын ЗДТГ ТАМЖИД ОЧ-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-01
Дундговь Дэлгэрцогт Ду. Дэлгэрцогт Сумын здтг ЦЭРЭНДОРЖ ДАШНЯМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-01
Дундговь Өлзийт Дундговь Өлзийт сумын ЕБСургууль БААТАР МӨНХТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-03
Дундговь Өлзийт Дундговь Өлзийт сумын ЗДТГ ӨВГӨН ОЧИРСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-06
Дундговь Өлзийт Эрүүл мэндийн төв БОРИС ОТГОНТӨГС ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-20
Завхан * Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар ДАМДИНСҮРЭН АНХТЭС ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-13
Завхан * Завхан аймаг дахь шүүхүүд БАЛЖИР ЧИМЭДЦЭРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-15
Завхан * Завхан аймгийн Татварын хэлтэс ЖҮГДЭР ЛОМБОО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Завхан * Завхан аймгийн Татварын хэлтэс ЖАМБАЛ ХҮРЭЛБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-01
Завхан * нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар Завхан ЭНХТУЯА СҮГЖЛХАМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-01
Завхан * Тосонцэнгэл МСҮТөв БАТДЭЛГЭР БАТСУУРЬ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-16
Завхан Баянхайрхан Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар ЦОГТБААТАР ДАШ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-05
Завхан Дөрвөлжин боловсрол -- цэцэрлэгүүд БИЛЭГТ БАДАМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-22
Завхан Улиастай Улиастай засаг даргын тамгын газар ЦЭНД-АЮУШ БАТТОГТОХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-16
Орхон * Орхон аймгийн 15-р сургууль АЮУРХҮҮ АЛТАНЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-16
Орхон Баян-Өндөр Сум / дүүргийн здтг БЯМБАСҮРЭН БАТГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-22
Орхон Баян-Өндөр Сум / дүүргийн здтг САНДАГ МӨНХТӨР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-15
Өвөрхангай * Өвөрхангай аймгийн Гэр бүл, хүний хөгжлийн төв НАЦАГДОРЖ ОДМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-08
Өвөрхангай * Өвөрхангай аймгийн ЗДТГазар ЖАНЧИВ САМДАНЖИГМЭД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-18
Өмнөговь * Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс ДАВААСҮРЭН МӨНХБОЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-15
Өмнөговь * Өм Аймгийн ЗДТГ БАВУУ ТҮВШИНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-06
Өмнөговь * Өм хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс БАНДИ ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-27
Өмнөговь * Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар ЦОГОО АМАРТҮВШИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-01
Өмнөговь * Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар ЦЭНД-АЮУШ ЁНДОНБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-15
Өмнөговь * Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар БАЯНМӨНХ МӨНХТУЛГА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-01
Өмнөговь * Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар НАМДАГ НАРАНЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-30
Өмнөговь * Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар НАРАНЦЭЦЭГ ТАЙВАН-ЕРТӨНЦ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-15
Өмнөговь Баян-Овоо Сумын ЗДТГ ДОРЖСЭМБЭ ШИНЭБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-20
Өмнөговь Ханхонгор Ханхонгор Хүн эмнэлэг ЖАНЧИВ МӨНХЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-15
Өмнөговь Цогт-Овоо Цогт-Овоо Сумын ЗДТГ ЗОЛЗАЯА НАРАНЗАЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-02
Өмнөговь Цогтцэций Цогтцэций 6-р сургууль СҮХБААТАР ЦОЛМОНЦАЦРАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-22
Сүхбаатар * Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар ЖАМЪЯНДОРЖ НЯМЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-03
Сүхбаатар Наран Сумын ЗДТГазар ГАНБААТАР АРИУНЗУЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-01
Сүхбаатар Онгон Сумын ЗДТГазар НАВААН ОЧИРПҮРЭВ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-25
Сүхбаатар Түмэнцогт Түмэнцогт Засаг даргын Тамгын газар ХҮРЭЛБААТАР МАНЛАЙБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-25
Сэлэнгэ * Зүүнхараа Политехник коллеж СОСОРБАРАМ АМАРСАНАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-31
Сэлэнгэ * Зүүнхараа Политехник коллеж СҮХБААТАР БАЛДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-31
Сэлэнгэ * Зүүнхараа Политехник коллеж ЛУВСАНЖАМЦ ОТГОНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-31
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар ДОРЖСҮРЭН ЭРДЭНЭБУЛГАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс ГОМБО АЛТАНДӨЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-16
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс ЖАРГАЛ БАТЗУЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-10
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс БАНЗРАГЧ БАТСҮХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-17
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс РААХҮҮ МӨНГӨНТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-10
Сэлэнгэ * Сэлэнгэ Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс ДОРЖ ЭНХЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-10
Төв * Аймгийн ЗДТГ ЖАРГАЛСАЙХАН БАТТОГТОХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-15
Төв * Байгаль орчин, аялал жуулчлалынгазар ДОРЖ АДЪЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-01
Төв * Байгаль орчин, аялал жуулчлалынгазар ЧУЛУУНБАТ БАТТӨР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-31
Төв * Байгаль орчин, аялал жуулчлалынгазар ЖАМБАЛ БАТЦЭНГЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-16
Төв Архуст Төв аймгийн Архуст сумын ЗДТГ ДЭРЭМ НАРАНТУНГАЛАГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-04
Төв Баянцагаан Төв аймгийн Баянцагаан сумын Засаг даргын Тамгын г ЛХАГВАСҮРЭН АЛДАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-26
Төв Зуунмод Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг ГАНБААТАР НАМЖИЛДУЛАМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Увс * Онцгой байдлын газар ПОЛОО УУГАНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-25
Увс * Эрүүл мэндийн газар АНКАА ОТГОНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-21
Увс * Эрүүл мэндийн газар ЭРДЭНЭШИРЭМ ЭРХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-21
Увс Тариалан тариалан сумын здтг ЖУМДАА ГЭНДЭНСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Улаанбаатар * ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЕГ ТҮДЭВ ХУЯГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-05
Улаанбаатар * МУГЕГ-ын харъяа Баян-өлгий дэх гаалийн газар ЭРДЭНЭ БОЛОРБОЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-24
Улаанбаатар * МУГЕГ-ын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар АЛЕКСАНДР БИЛЭГСАЙХАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-22
Улаанбаатар * Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар БОЛД АЛТАНЗАЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-27
Улаанбаатар * Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар ТӨРТОГТОХ ГАНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Нийслэлийн аврах анги МӨНХБАТ АНХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-14
Улаанбаатар * Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар ДАШНЯМ ЖИЙСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-12
Улаанбаатар * Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний га АЛГАА АЛТАНЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-29
Улаанбаатар * Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар БАТЧУЛУУН БЯМБА-ОЧИР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-01
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв БАЯРАА АЛТАНЗУЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-25
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ШАР МӨНХЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-16
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ТОГООХҮҮ НАСАНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-17
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ЭНХТАЙВАН НОМИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв НЯМБАТ ОЮУНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-16
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв СОДНОМ УУГАНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-22
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ПҮРЭВСҮРЭН ҮҮРЦАЙХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-01
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ТӨМӨРБААТАР ХАЛИУН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-23
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ЖАРГАЛСАЙХАН ХУЛАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-14
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ТЭРБИШ ЧИМЭГСАНАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-22
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв ТҮМЭНЖАРГАЛ ЭНХЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-30
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв БАЯРСАЙХАН ЭНХМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-22
Улаанбаатар * НЭ - Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв НЯМАА ЭНХЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-25
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар МӨНХНЯМ АЛТАНЗҮРХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ДАШДЭМБЭРЭЛ ГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар РАДНАСЭД ДАВААДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ШОЛТАЙ ЖОЛБАРС ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Шараа Мөнх-Од ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар БАТМӨНХ НЯМДУЛАМ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ЦЭСЭН ПVРЭВДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-25
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар НЭРГҮЙ ПҮРЭВЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар НАМСАН ТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар НАМСРАЙЖАВ ХАЛИУН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ПЭРЭНЛЭЙ ЭНХМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар * Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газар БААТАРСҮРЭН ЭРДЭНЭБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-28
Улаанбаатар * Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс УГТАХБАЯР ГОМБО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-22
Улаанбаатар * Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс СОДНОМДОРЖ МӨНХНАРАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-14
Улаанбаатар * Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс ЦАМБА МӨНХЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-02
Улаанбаатар * Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс ДҮГЭРЖАВ ОДГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-18
Улаанбаатар * СУИС-ийн Радио, телевиз, медиа урлагийн сургууль БАЛДАНДОРЖ ГАНБОЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-19
Улаанбаатар * Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар АГЕНТЛАГ ЖИГМЭДСҮРЭН ӨСӨХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Улаанбаатар * Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар АГЕНТЛАГ ОТГОНБАЯР ТЭМҮҮЖИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-06
Улаанбаатар * Уул уурхайн яам МЯГМАР ДАВААДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-09
Улаанбаатар * Үндэсний аудитын газар БАТЖАРГАЛ МӨНХТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-01
Улаанбаатар * Үндэсний статистикийн хороо ЦЭНХЭРБОР ЭРДЭНЭМӨНХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-01
Улаанбаатар * Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэл ЦАГААН СУВДЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-23
Улаанбаатар * Хорих 407 дугаар анги ХАНДСҮРЭН ОТГОНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-25
Улаанбаатар * Цагааннуур чөлөөт бүс ХУАНГАН МАХАМБЕТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-15
Улаанбаатар * Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар ЧИМЭДДОРЖ БЯМБАДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-02
Улаанбаатар * Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ЦЭРЭНЧИМЭД АМАРГЭРЭЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Улаанбаатар * Шүүхийн ерөнхий зөвлөл БАТ-ЭРДЭНЭ АМАРЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Улаанбаатар * Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ГАНТУЛГА АНАР-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Улаанбаатар * Шүүхийн ерөнхий зөвлөл БАТЖАРГАЛ АРИУНЗАЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-20
Улаанбаатар * Шүүхийн ерөнхий зөвлөл БАТ-ЭРДЭНЭ БААСАНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-20
Улаанбаатар * Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн МЯГМАР МЯГМАРСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-30
Улаанбаатар * Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн ЖУКОВ ОЮУ-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-30
Улаанбаатар * Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн АЮУШ ХИШИГСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-30
Улаанбаатар * Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар БЯМБАДОРЖ ОТГОННАМАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-01
Улаанбаатар Багануур 125-р сургууль ГАЛБАДРАХ ДОЛЖИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-15
Улаанбаатар Багануур Гүн галуутай цогцолбор сургууль ДАВААСҮРЭН БАЯРМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-15
Улаанбаатар Багануур Гүн галуутай цогцолбор сургууль БАНЬД ГАН-ИРИС ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-01
Улаанбаатар Багануур Гүн галуутай цогцолбор сургууль ЛУВСАНШАРАВ ГАНСҮХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-01
Улаанбаатар Багануур Гүн галуутай цогцолбор сургууль СҮРЭНХОР ХЭРЛЭНЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-26
Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ЧУЛУУНБАТ САРАНТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-13
Улаанбаатар Баянзүрх БЗД-ийн 137-р бага сургууль БААТАР ГАНБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-15
Улаанбаатар Баянзүрх БЗД-ийн 137-р бага сургууль ДОНОЙ ДЭЛГЭРМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-20
Улаанбаатар Баянзүрх Сум / дүүргийн здтг МӨНХБАТ МЭНДБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-05
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 123-р сургууль ЧУЛУУНБААТАР ДАВААДАГВА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-25
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 123-р сургууль ЖАРГАЛСАЙХАН ТҮНЖИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-26
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 123-р сургууль РЭНЦЭННЯМ ЭНХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-01
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 62 сургууль ДАШНЯМ ЭРДЭНЭЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-29
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 9-р сургууль ЖООНГОЙ МАНЬБАЗАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-22
Улаанбаатар Сонгинохайрхан 9-р сургууль ЭНХ-АМГАЛАН УЯНГА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-22
Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгино-хайрхан дүүргийн Хөдөлмөр,Халамжийн Үйлчил ЖАМЬЯН МӨНХБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-30
Улаанбаатар Сонгинохайрхан СХД-н ЗДТГ ГАНТӨМӨР УУГАНБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-20
Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар дүүргийн Cтатистикийн хэлтэс БААТАР БАТ-ОРГИЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-30
Улаанбаатар Хан-Уул Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ГАНБААТАР ХУЛАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-25
Улаанбаатар Хан-Уул Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ЦОГТОО ЦЭЦЭНМАНДАХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-25
Улаанбаатар Хан-Уул Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ТҮМЭНТОГТОХ ОЮУНБИЛЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-17
Улаанбаатар Чингэлтэй 102 дугаар цэцэрлэг УДВАЛЦЭЦЭГ ӨНӨРБОЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-02
Улаанбаатар Чингэлтэй 154-р цэцэрлэг МӨНХБАЯР АМАРБАЯСГАЛАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-25
Улаанбаатар Чингэлтэй 74-р цэцэрлэг АЛЕКСАНДР ДЭЛГЭРМӨРӨН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-01
Ховд * Аймгийн орон нутгийн өмчийн газар БАТТУЛГА АРИУН-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-03
Ховд * Аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ГОНЧИГ МӨНХЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-23
Ховд * Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар ЛХАГВА ЭНХБАЯР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-12
Ховд * Хүнс, ХАА жижиг дунд үйлдвэрийн газар ТҮДЭВ ПҮРЭВЖАВ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-20
Ховд Булган Булган 11 жилийн 1-р сургууль ДУГАРЖХВ НЯМЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-26
Ховд Булган Булган 11 жилийн 1-р сургууль БАНЗРАГЧ СУВД-ЭРДЭНЭ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-18
Ховд Дөргөн Сумын здтг МЯГМАР ТҮНЖИН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-08
Ховд Зэрэг Сумын итх БАТМӨНХ АМАРЗАЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-01
Хөвсгөл * Хөвсгөл аймгийн МСҮТөв НОРЖИЙ ДЭЛГЭРМӨРӨН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-27
Хөвсгөл * Хөвсгөл Улсын бүртгэлийн хэлтэс ЛХАГВАЖАВ НАМНАНДОРЖ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-07-01
Хөвсгөл Алаг эрдэнэ Алаг-Эрдэнэ Соёлын төв ГОМБОСҮРЭН БАТЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-04
Хөвсгөл Мөрөн Мөрөн 9-р цэцэрлэг ПҮРЭГВА АЛТАНЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-01
Хөвсгөл Мөрөн Мөрөн Бүрэнхаан цогцолбор сургууль БАТАА ОЮУНЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-22
Хөвсгөл Мөрөн Мөрөн Бүрэнхаан цогцолбор сургууль САНДАГДОРЖ ЭРДЭНЭЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-15
Хөвсгөл Тариалан Тариалан Сум / дүүргийн здтг ЖАНЦАНДОРЖ МЯГМАРЖАВ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-04
Хөвсгөл Төмөрбулаг Төмөрбулаг Сум / дүүргийн здтг ЗАГД БУЯН-УНДРАХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-03-17
Хөвсгөл Ханх Ханх Сум / дүүргийн здтг БАТЭРДЭНЭ НОМИНДАЛАЙ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-22
Хөвсгөл Ханх Ханх Сургууль МӨНХОЧИР СҮХБААТАР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-23
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Соёлын төв ДАШПИЛЖЭЭ БОЛОРТУНГАЛАГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-02
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Сургууль БАЯРХҮҮ ДАШ-ОРШИХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-13
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Сургууль ЖАМЪЯНСҮРЭН ДУЛАМСҮРЭН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-08
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Сургууль ПЭРЭНЛЭЙ ЭНХЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-05
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Эмнэлэг БАТ-ОЧИР БАЯРМӨНХ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Эмнэлэг БЯМБАЖАВ НЯМЖАВ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-01
Хөвсгөл Цэцэрлэг Цэцэрлэг Эмнэлэг БЯМБАА СОЛОНГО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-08-19
Хөвсгөл Эрдэнэбулган Эрдэнэбулган Сумын Здтг ӨСӨХБАЯР БАТЖАРГАЛ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-06
Хэнтий * Хэнтий аймаг Хэрлэн голын сав газрын захиргаа ЖИГМЭД ЭНХТӨР ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-02-16
Хэнтий * Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар МАГВАН БОЛД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-05-12
Хэнтий * Хэнтий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ДАШПҮРЭВ БАЯСГАЛАН ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-01
Хэнтий * Хэнтий Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс БАЯСГАЛАН ЛХАГВАТОГОО ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-09-20
Хэнтий * Хэнтий Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс ДҮГРЭЭ ӨНӨРЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-11-14
Хэнтий * Хэнтий Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс ХАЛТАРХҮҮ ЭРДЭНЭБАТ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-05
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу БАТМӨНХ АДЪЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-04-28
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу БАТСҮРЭН ЖАВЗМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-02
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу ГАНБААТАР ОДЖАВ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-14
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу ЛХАМСҮРЭН ОЮУНТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-15
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу ЛУВСАНЦЭРЭН ХОРОЛМАА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-01
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургу ТҮМЭНЗУЛ ЭРДЭНЭТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-10-10
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Цэцэрлэг НАРАНЧИМЭГ БАЯРЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-04
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Цэцэрлэг ЖАМСРАН БОЛОРТУЯА ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-05
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Цэцэрлэг БАНЗРАГЧ НАРАНЧИМЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-01-04
Хэнтий Жаргалтхаан Хэнтий Жаргалтхаан сумын Цэцэрлэг ГОМБО ЦЭГМИД ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-06-06
Хэнтий Хэрлэн Хэнтий Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэг САНДАГДОРЖ ОРГИЛЦЭЦЭГ ТАТХ-ын 23.2 -оор чөлөөлөгдсөн 2016-12-10