Аймаг Сум Байгууллагын нэр Овог Нэр Чөлөөлөгдсөн шалтгаан Огноо
Сэлэнгэ Номгон/Сайхан/ Хөтөл СДЭмнэлэг БАДРАЛ ОДОНЦЭЦЭГ Монгол Улсын харьяатаас гарсан 2016-03-01